Forskning och vetenskap

Artiklar och rapporter om forskning relevant för ett gestaltiskt förhållningssätt.
Redaktör: Sari Scheinberg.