Forskning och vetenskap

Text: Ulf Grundel

2022-10-07

En studie av heteronormativitet i den norska gestaltterapeututbildningen

Vikram Kolmannskog är docent i gestaltterapi vid Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) på 50 %. Övrig tid arbetar han som gestaltterapeut, handledare samt som skribent och författare. Vikram är, förutom examinerad som gestaltterapeut, fil dr. i rättssociologi med examen från Oslo universitet samt ytterligare ett antal akademiska utbildningar och examina, bl.a. med utmärkelse från London School of Economics and Political Science (LSE) samt ett antal icke akademiska utbildningar med bl.a. inriktning på teaterimprovisation och yoga.
Som gestaltterapeut har Vikram arbetat med individualterapi och parterapi, gruppterapi för transpersoner, handledning av gestaltterapeuter samt utbildning av gestaltterapeuter i bl.a. sexualitet. Han anlitas också som föredragshållare inom en rad olika sammanhang inom ramen för sina erfarenheter och yrkeskompetens, specifikt med inriktning på flyktingfrågor och flyktinghjälp. Vikram har varit verksam som juridisk rådgivare inom Norwegian Refugee Council och har arbetat som juridisk expert för Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Vikram är också flitigt anlitad som skribent och författare av en rad olika fack- och specialtidskrifter samt elektroniska media såväl norska som internationella. Hans forskning är omfattande och väl publicerad. Han är bland annat författare av Den tomme stolen. Fortellingfer fra gestaltterapi som också finns i  engelsk översättning publicerad av Routledge (The Empty Chair. Tales from Gestalt Therapy). Vikram har även publicerat egen poesi och egna noveller.

En mer fullständig redovisning om Vikram, hans person och professionella inriktning, utbildningar och erfarenheter genom http://www.vikram.no/
Se gärna också Vikrams insiktsfulla och väl genomförda öppningsföreläsning om ”queering” från den forskningskonferens Metanoia Research Academy genomförde den 19 februari 2022. https://youtu.be/r-Ip_u_mCDc
Länken till Metanoia om du är intresserad av att ta reda på mer om institutet är https://www.metanoia.ac.uk/

Ulf Grundel

Vikram Kolmannskogs studie som ett experiment i norsk utbildning till gestaltterapeut:

Jeg antok hun var forelsket i en mann

Your content goes here.

0 kommentarer