Om oss

Vi som är verksamma inom Nätverket Gestalt i Sverige

Nätverket Gestalt i Sverige består av gestaltutövare (gestaltterapeuter, gestaltcoacher och organisationsutvecklare med gestaltiskt förhållningssätt) och organisationer som utgår från dialog, ömsesidig respekt och personligt ansvar. Vi visar vägen mot en mänskligare värld och baserar våra verksamheter på mångårig erfarenhet och väl beprövade metoder och redskap för förändring inom individer, grupper, organisationer och sociala och professionella system.

Gestalt hör till den humanistiska skolan och har sin grund i en sammansatt teori som har utvecklats sedan 1940-talet. Gestaltisk utövning baseras på människors personliga upplevelse i nuet, oavsett om det gäller ett möte mellan terapeut och klient i terapirummet eller mellan alla närvarande i en utvecklingsprocess i en organisation.

Gestaltterapi är en existentiell, alternativ psykoterapiform utvecklad i USA av Fritz Perls, Laura Perls och Paul Goodman. ”Gestalt” betyder meningsfull helhet, och gestaltterapin bygger på en humanistisk och holistisk människosyn. Människan ses som en helhet där kropp, själ, tankar och känslor inte är separerade utan utgör olika dimensioner av den mänskliga upplevelsen.

Gestaltterapin är relationell, det vill säga den utgår från att människan blir till i relation och därför bara kan förstås mot bakgrund av sina relationer och sitt sammanhang (fältet). Utgångspunkten för terapin är att det är relationen och det meningsskapande mötet med terapeuten som helar.

En gestaltkonsult är en organisationskonsult som har gestaltteorin som sin grund. Gestaltteorin understryker betydelsen av att vara i nuet och att individen behöver medvetandegöras om sig själv och sitt beteende. Gestaltisk praktik utgår från att ett ökat medvetande i sig leder till förändring.
En gestaltkonsult kallar sig även för proccessledare /förändringsledare/möjliggörare och har synsättet att utveckling bland annat handlar om att se helheter, öka sin medvetenhet, öka sin förmåga till att vara i kontakt, ta ansvar, leva i nuet och att avsluta oavslutade händelser. Konsulten fokuserar på det som händer på olika systemnivåer som mellan två individer, i en grupp, en avdelning eller hela organisationen – till skillnad från en terapeut som fokuserar på dialogen med en enskild individ.

Nätverket Gestalt i Sverige

Lars Berg

Lars Berg

Avgående huvudredaktör och ansvarig utgivare/VD

Diplomerad gestaltterapeut, konstnär

Ämnesredaktörer

Sari Scheinberg

Sari Scheinberg

Redaktör: Forskning och vetenskap

Forskare (Action research), diplomerad gestaltterapeut.

Lars Marmgren

Lars Marmgren

Redaktör: Samhällsperspektiv

Diplomerad organisationskonsult, Gestaltakademin.
Ledarskapskonsult, författare.

Mela Wickbom

Mela Wickbom

Redaktör: Litteratur för utveckling

Gestaltterapeut.
Lärare, familjepedagog.

Ann Eberstein

Ann Eberstein

Redaktör: Konst och personligt uttryck

Dipl. gestaltterapeut.
Foto: Anna Drvnik

Redaktionsråd

Per Andersson

Per Andersson

Organisationskonsult Dipl. GA, handledare i mediaorganisationer. Ordförande i Gestaltakademin.

Lillemor Frenkel

Lillemor Frenkel

Diplomerad organisationskonsult, Gestaltakademin.

Lisbeth Gustafsson

Lisbeth Gustafsson

Journalist, författare och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet. Ledamot i Gestaltakademin.

Ulf Grundel

Ulf Grundel

Socionom, diplomerad organisationskonsult GA, MSc Gestalt i Organisationer GA/University of Derby

Linda Ringi

Linda Ringi

Organisationskonsult, ledarskapscoach.

Monika Trozell

Monika Trozell

Leg. sjuksköterska, journalist och dipl. gestaltterapeut. Handledare och organisations- och ledarskapskonsult.

Avgående styrelse

Thomas Sonefors, ordförande, styrelseledamot
Per Andersson, styrelseledamot (GA)
Lars Berg, styrelseledamot (Lars Berg Egenart)
Pernilla Luttropp, styrelseledamot (FGO)
Cecilia Falk, styrelseledamot (SAG)
Monika Trozell, suppleant (FGO)
Sari Scheinberg, suppleant (SAG)