Allmänna artiklar

Lars Berg, f.d. chefredaktör och VD för Nätverket Gestalt i Sverige (NGS), reflekterar över sentensen
En mänskligare värld. Redan i ett tidigt skede av utvecklingen av NGS slog vi fast att just en
mänskligare värld är något vi inom Gestalt alla vill bidra till.

Även om det för oss själva är givet vad detta innebär är det inte självklart för andra vad vi lägger för innebörd i sentensen.

Här finner du också en videointroduktion av Jeremy Lent, där han beskriver mänsklighetens dilemma utifrån hur vi skapar mening för en mänskligare värld.

Seán Gaffney (1941-2022) reflekterar över den då rådande Corona-pandemin,
ur ett gestaltteoretiskt fältperspektiv.
Seán var Fil.Dr, dipl.gestaltterapeut, författare och poet. Artikeln är på engelska.

Läs också Seán Gaffney’s dikter The Pilgrim Reaper och Life on Earth; poetiska uttryck med utgångspunkt från innehållet i artikeln ovan.

I den här på allvar lekfullt framställda artikeln berättar Caroline Stenbacka Nordström
om hur hon ser Gestalt som en konst som ligger nära livet självt och vi kan också höra
henne läsa delar av artikeln i diktform.
Caroline är auktoriserad gestaltterapeut och ekonomie doktor med en bakgrund i
näringsliv och akademi, bl.a. som universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet.

I våras gav hon ut managementboken Stolthet som strategi på Liber förlag, tillsammans
med Elin Alsiok.

Efter många år på scenen, som operasångerska, och nyutbildad gestaltterapeut
bestämde sig Helena Mering för att skapa möten med operabesökarna.
Läs hennes artikel om vad hon fick ta del av med sitt experiment.

Ulrica Fritzsons gripande artikel visar hur försoning kan vara en väg tillbaka till liv,
inför även det mest oförlåtliga. Hon tydliggör också hur vägen till själslig befrielse
går rakt in och igenom den existentiella skulden; det är det som är den stora paradoxen.

Som barn var Lasse Övling ensam och utanför. Den erfarenheten har präglat hans gärning. Som ny radiopsykolog i P1 vill han skapa ärliga möten och göra världen till en mer inkluderande plats.
Torsdag 31 januari 2019 sändes det första programmet.
Läs artikeln av Anna Ehn, som publicerades första gången den 30 januari 2019 på Idag-sidan i Svenska Dagbladet. [Foto av Anna Ehn: Nina Leijonhufvud]

Lisbeth Gustafsson intervjuar gestaltterapeuten Helena Kallner
om kroppens och rörelsens betydelse i arbetet med att förstå hur vi
påverkar varandra i vardagens samspel och relationer.

Artikel av Ulf Grundel, där han reflekterar på ett personligt sätt över
olika perspektiv på fördomar och framförallt hur vi ska kunna undvika att
möta människor som vi uppfattar som fördomsfulla med egna fördomar.

The Las Meninas Suite – Nine Reflections in Poetry on a Painting, Two Painters and a Dog

En betraktelse av Gunilla Bergerham om Seán Gaffneys diktsvit, med utgångspunkt från Diego Velasquez’ kända målning Las Meninas.