Forskning och vetenskap

Text: Ulf Grundel

2022-07-03

Reflexion över Seán Gaffneys artikel ”In Transition:
Gestalting Theory from Practice, Practice from Theory”

För den erfarne praktikern kan det vara en utmaning att ta sig an en forskarutbildning där förväntan är att arbeta analytiskt och teoretiskt. För praktikern är teorin i första hand ett stöd för handling, inte analys. Om denna utmaning skriver fil.dr. Seán Gaffney i artikeln In Transition Gestalting Theory from Practice, Practice from Theory (2015). 

Seán beskriver en praktikers väg till en teoretiker och analytisk akademiker men med den praktiska kompetensen intakt, rent av bättre.

Seán är trogen gestaltteorin och tillämpningen genom att använda sin subjektivitet när han beskriver upplevelsen och utmaningen i sin utbildning till forskare. Han bjuder in tre respondenter att med utgångspunkt från ett utkast bidra med reflektioner. Dessa integreras i artikeln. Respondenterna bidrar utifrån sina erfarenheter att förena praktik och akademisk analytisk kompetens. Dels för de en dialog med själva texten (objektet), dels med innehållet (subjektet). Metoden blir akademisk och analytiskt i jämförelse med om den varit dialogbaserad i ett faktiskt möte mellan dem och Seán.

Jag vill ta tillfället i akt med en personlig kommentar. 
Seán har sedan 2010 varit min handledare och coach i gestaltteori som stöd i mina forskningsprojekt.
Utan hans briljanta kompetens och utan tillgång till hans bibliotek – som jag nu fått ta över vad gäller den mest väsentliga litteraturen – hade jag stått mig slätt. Ett varmt tack Seán!

Seán Gaffneys artikel ingår i Global Perspectives on Research, Theory and Practice. A decade of Gestalt! (Mistler och Brownell, 2015). Väl värd att läsa för den som söker svar på frågor om sammanhanget gestaltteori, tillämpningar och forskning.

Ulf Grundel

Läs Seán Gaffney’s artikel genom att klicka här!
 


Referenser i urval

Gaffney, S. (2010), Gestalt at Work. Integrating Life, Theory & Practice, Volume I.  New Orleans: The Gestalt Institute Press.

Gaffney, S. (2010), Gestalt at Work. Integrating Life, Theory & Practice, Volume II. New Orleans: The Gestalt Institute Press. 

Gaffney, S. (2013), Groups, Teams and Groupwork Revisited. Queensland: Ravenwood Press.

Gaffney, S. & O´Neill, B. (2013). The Gestalt Field Perspective. Methodology and Practice. Queensland: Ravenwood Press.

Gaffney, S. (2015). In Transition: Gestalting Theory from Practice, Practice from Theory. Pp. 454-481.

Mistler, B., J. & Brownell, P. (2015). Global Perspectives on Research, Theory and Practice. A Decade of Gestalt. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Your content goes here.

0 kommentarer