Videoinspelningar

Pärlan – vad jag vill ge under 2020

Gestaltterapeuten Eugenio Moliní berättar om vad han vill ge 2020 och om sin ”pärla” – de förmågor han utvecklat i livet för att skydda sig från livets mest smärtsamma erfarenheter. Genom att visa sig med sin pärla, precis sådan han är, tar han risken att visa sin största sårbarhet.

Per Andersson intervjuar Eugenio under en Live-sändning på Klustret i Stockholm, den 10 december 2019, under ett glöggmingel arrangerat av Gestaltakademin, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter, Föreningen Gestalt i Organisation och Nätverket Gestalt i Sverige.

Annalena Ståhl – gestaltterapeut för enande i Syrien

Gestaltterapeuten Annalena Ståhl har som delaktig i Conflict Prevention Group, på uppdrag av Folke Bernadotteakademin, de senaste två åren arbetat med dialogprocesser med olika representanter för oppositionen i Syrien. Det här är en intervju där Annalena berättar om sitt arbete och hur hon har påverkats av det hon ser och hör.
Hela intervjun (46 min).

Den paradoxala försoningsprocessen

Ulrica Fritzson är präst och gestaltterapeut och har tillsammans med den ideella föreningen Försoningsgruppen arbetat med att hjälpa människor som har begått grova brott att försonas med sig själva och det de har gjort.
Samtidigt lyfts de bördor som anhöriga och närstående till offren har tvingats bära, när den skyldige erkänner och bekräftar deras upplevelser.
När förövaren tar ansvar för sina handlingar på det sättet ges utrymme för nytt liv hos alla inblandade.

Ulf Grundel samtalar här med Ulrica Fritzson om hennes erfarenheter och perspektiv.

Gestaltbildningsprocessen – som vi ser den i världen

Lars Marmgren om den meningsskapande ”gestaltbildningsprocessen”, med exempel på samhällsnivå och hur konkurrerande kollektiva gestalter skapar handlingsförlamning, intervjuad av Rebecca Klang. Lars Marmgren är gestaltutövare i organisationer, författare och civilingenjör.
Se hela intervjun här (33 min).

Dans för Parkinson

Per Andersson intervjuar Åsa N Åström, utbildad instruktör i Dans för Parkinson-sjuka. Sedan flera år erbjuder Balettakademin och Folkuniversitetet i Stockholm dans för personer med neurologiska diagnoser; ett initiativ som Åsa startade, inspirerad av bl.a. Gestaltmetodik.

De nödvändiga samtalen

Per Andersson intervjuar Anders Danielsson och Jan Halling, som leder kurser för läkare i svåra samtal med patienter och anhöriga.

Gestalt – paradigm för en ny tid?

Se det här angelägna samtalet mellan Tomas Björkman och Lars Marmgren, om vad vi behöver lära oss för att hantera mänsklighetens utmaningar.

Mitt fredsarbete

Judith Beermann Zeligson berättar om sitt perspektiv på vad ”fredsarbete” innebär i grunden, intervjuad av Per Andersson.

Varför jag valde Gestalt

Inez Victor, studerande vid Gestaltakademin, berättar om vad som fick henne intresserad av Gestalt – och att söka utbildningen till gestaltterapeut. Intervjuad av Lars Berg.

Bilder av verklighet

Lars Berg berättar, utifrån en dröm, om hur vår verklighetsuppfattning vävs samman av livets alla upplevelser och minnesbilder. Och hur vi kan bli mer medvetna om vårt inre ”collage” – att förändra aspekter av det, för att bättre relatera till oss själva och omvärlden.

Närvaro är hemligheten

Seán Gaffney i en kort intervju av Per Andersson, om vad som är väsentligt i arbetet som gestaltutövare.

Det tredje rummet – rum för tillit

Den 23 maj 2016 hölls ett inspirationsseminarium om det pågående projektet Gestalt i Sverige; det som senare skulle växa fram till Nätverket Gestalt i Sverige.

En av de tre inspiratörerna var Lisbeth Gustafsson, styrelseledamot i Gestaltakademin, som här utvecklar tanken om ”Det tredje rummet”; ett medmänskligt ”mellanrum”, där tillit kan utvecklas.

Hästbaserad utbildning

Ledarskaps- och organisationskonsulten Elsa Lidén berättar om sin väg till att arbeta med hästbaserad utbildning, enligt gestaltmetodik.

Ett magiskt möte

Gestaltterapeuten Ulf Petrén berättar om hur två föräldrar möts i terapirummet och lyssnar och för första gången förstår varandra på ett nytt sätt.

Hur fungerar ”familjekonstellationer”?

Ulf Petrén berättar om sitt arbete med Systemiska Familjekonstellationer, enligt Bert Hellingers ”The Orders of Love”.