Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 


Nätverket Gestalt i Sverige – för en mänskligare värld
 

Seán Gaffney – Vad utmärker en gestaltutövare?;   Inez Victor – Varför jag sökte mig till Gestalt;   Ulf Grundel – Tillhörighet och sammanhang är angeläget.


Nätverket Gestalt i Sverige består av gestaltutövare och organisationer som utgår från dialog, ömsesidig respekt och personligt ansvar. Vi visar vägen mot en mänskligare värld och baserar våra verksamheter på mångårig erfarenhet och väl beprövade metoder och redskap för förändring inom individer, grupper, organisationer och sociala och professionella system.

Gestaltiskt förhållningssätt handlar om att vara levande med sitt engagemang, här och nu, och om medvetenheten om de val vi ställs inför när vi vill förändra och skapa vårt eget liv eller påverka de sammanhang vi är verksamma i.

Gestaltmetoden är mer fokuserad på att stödja människors kapacitet att övervinna sina blockeringar och oavslutade situationer och förmågan att vara fullt levande och kreativ i sin verklighet, hellre än att undanröja sina symptom eller anpassa sig till andras krav.

Gestalt hör till den humanistiska skolan och har sin grund i en sammansatt teori som har utvecklats sedan 1940-talet. Gestaltisk utövning baseras på människors personliga upplevelse i nuet, oavsett om det gäller ett möte mellan terapeut och klient i terapirummet eller mellan alla närvarande i en utvecklingsprocess i en organisation.

Månadens artiklar

Kroppens mening – den levande grunden för vår existens

Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2009/1


Kultur och identitet – gestaltstuderande tydliggör sin värdegrund i mötet med Islam

Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2006/2

 Tidigare publicerade artiklar 

Ekskäret
Gestalt – paradigm för en ny tid?

Se det här angelägna samtalet mellan Tomas Björkman och Lars Marmgren, om vad vi behöver lära oss för att hantera mänsklighetens utmaningar.

Lila
Bli medlem

Vill du bli medlem i Nätverket Gestalt i Sverige och vara sökbar och kunna berätta om vem du är och vad du gör?
 

Grårosa
Livets mening: integration

Läs den intressanta essän (på engelska) av Jeremy Griffith om hur universum strävar efter integration mot allt större helheter.


Mer...

Bli
Samskapandets estetik

Lyssna till Elises, Victorias och Malins berättelser om insikter kring samskapandets betydelse.

 

Ljusgrå
Utforska Gestalt själv

Prova några digitala experiment som ger en uppfattning om upplevelsen av Gestalt.
 

 

 Mer... 

Lasse-Margareta
Lasses och Margaretas psykologbyrå

En podcast med psykologerna Margareta Berggren och Lasse Övling om vardagspsykologi. Kommer ut på måndagar.

 Mer... 

Las Meninas
The Las Meninas suite

Fem gestaltutövare från olika delar av världen har samskapat en bok med poesi av Seán Gaffney.