Nätverket Gestalt i Sverige

Sveriges största kunskaps- och erfarenhetsnav
för gestaltisk helhetssyn

Vad vi gör
och hur vi tänker

På den här sajten kan du utforska hur vi tänker och agerar utifrån ett holistiskt perspektiv och hur vi organiserar de sammanhang vi deltar i, med syfte att bidra till en mänskligare värld.

Här finns en mängd artiklar, text- och videointervjuer, reflexioner, videopresentationer och annat material som ger dig en idé om vad helhetssyn i ett gestaltiskt perspektiv är för något. Mer om Gestalt.

Här kan du se programmet för vårens TISDAGSSEMINARIER!

Ämnesredaktioner

Ämnesredaktioner

Forskning och vetenskap
Samhällsperspektiv
Litteratur för utveckling
Konst och personligt uttryck

Forskning och vetenskap

Samhällsperspektiv

Litteratur för utveckling

Konst och personligt uttryck

Aktuella artiklar

Aktuella artiklar

En dag i sänder, av Peter Fowelin

En dag i sänder, av Peter Fowelin

Så händer ”det där”. Det där som bara drabbar andra. Det där som jag ibland tänker på, men måste fokusera bort ifrån, för annars eskalerar tankarna till rena katastrofen, fastän ingenting egentligen hänt. Plötsligt förändras livet oåterkalleligt, när författarens fru...

Den stora skrivboken

Den stora skrivboken

Som ett långt och djupt andetag med korta, ytliga pustanden emellan är det att läsa denna bok. Jag är märkbart tagen. Av formatet. Långsamheten. Språket. Orden. Tiden. Utsattheten i utsattheten. Människorna. Författaren. Det är krig. Ett krig. Någonstans. En mamma kan...

Gestaltteorin och forskning

Gestaltteorin och forskning

Gestaltteorin är inte föremål för forskning och utveckling inom svensk akademi. Den har i snart 50 år varit central för återkommande, kvalitativa och fleråriga utbildningsprogram i Sverige med inriktning på terapi och organisation. Dock i begränsad...

Månadens figur

Förändringens sociala natur

Varje individ ingår i ett sammanhang, vare sig det är i en familj eller i en grupp av något slag. Även den person som har dragit sig undan till en ensligt belägen stuga i skogen och lever av egen odling ingår i ett sammanhang; eller som man säger med gestaltterminologi: varje organism är en del i ett omgivande fält och ingen av dessa entiteter är densamma utan den andra. Inte nog med att enslingen i skogen sannolikt lever närmare den natur vi alla genomsyras och omges av, det sker också i ett levande sammanhang fyllt av interaktion av social natur….

Ord från f.d. redaktören

Välkommen till vår splitter nya webbplats!
Sedan en tid har vi sett ett behov av att formulera en ny inriktning på vår webbplats och med det också en ny funktion i vårt gestaltfält. 

Vi omformar nu NGS-sajten från ett fokus på marknadsföring av gestaltutövare och olika kurser och evenemang till att lyfta fram all den kunskap och erfarenhet som gestaltutövare besitter med sin holistiska syn inom områden som personlig utveckling, ledarskapsutveckling, organisationsutveckling och samhällsutveckling. Titta runt på sajten och se vad som väcker ditt intresse. Här finner du artiklar och berättelser/intervjuer inom områden som forskning, samhällsperspektiv, fack- och annan litteratur och kultur och konstnärliga uttryck – och mycket annat.

Lars Berg

F.d. chefredaktör

Redaktionen rekommenderar

Redaktionen rekommenderar

Den paradoxala
försoningsprocessen