Gestaltteorin och forskning

Gestaltteorin och forskning

Gestaltteorin är inte föremål för forskning och utveckling inom svensk akademi. Den har i snart 50 år varit central för återkommande, kvalitativa och fleråriga utbildningsprogram i Sverige med inriktning på terapi och organisation. Dock i begränsad...

Introduktion till ett forskningsmanus

Ulf Grundel har under de senaste sex åren arbetat med ett forskningsprojekt på ett svenskt akademiskt lärosäte, med utgångspunkt i gestaltisk teori och metod. Ulf ger här en introduktion till sitt arbete och inbjuder intresserade att läsa manuset och gärna...