Gestaltteorin och forskning

Gestaltteorin och forskning

Gestaltteorin är inte föremål för forskning och utveckling inom svensk akademi. Den har i snart 50 år varit central för återkommande, kvalitativa och fleråriga utbildningsprogram i Sverige med inriktning på terapi och organisation. Dock i begränsad...
Att lära känna sin kropp

Att lära känna sin kropp

Introduktion och intervju med Helena Kallner I samband med att Norsk Gestaltinstitutt Højsklole i Oslo firade sitt 30-årsjubileum 2016 deltog jag i en workshop som Helena genomförde där. Det var en höjdpunkt! Att lära känna sin kropp, framför allt dess rörelsemönster...