Artiklar ur Inspirationsguiden

Papperstidningen Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap gavs ut av Lars Berg 2003-2016.
Här finns några av artiklarna som publicerades i den.

Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2011/1

”Gestaltterapin i världen befinner sig i konstant utveckling, vilket ingick i Fritz Perls vision för den terapiform han introducerade på 1950-talet i USA. Det mycket direkta arbetssätt som Perls och hans fru Laura presenterade för en entusiatisk terapivärld, var menat att omvandlas i samklang med den person som integrerade den nya kunskapen. Den enskilde terapeutens ”stil” utgår från dennes personlighet och livserfarenheter…”

Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap nr 23 (2014/1)

Jarinja Thelestam Mark, gestaltterapeut och skådespelare, genomförde för något år sedan ett pilotprojekt på Stockholms Sjukhem, ett hospice för patienter i livets slutskede, där hon erbjöd Reiki-behandlingar som en form av djupavslappning.
   Sedan dess har hon också involverats i ett projekt initierat av Carl Johan Fürst, numera överläkare på Palliativt Utvecklingscentrum i Lund, i samarbete med bl.a. Anders Danielsson: en serie kurser för läkare som vill träna sig i att genomföra nödvändiga och många gånger känsloladdade samtal med patienter och anhöriga. Här har Jarinja gått in som skådespelare tillsammans med sin skådespelarkollega Jan Halling…”

Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2009/1

Britt Bragée är legitimerad sjukgymnast och diplomerad gestaltterapeut med en masterstitel i Gestalt Psychotherapy (MA) från Derby University i England och nu även Filosofie doktor. Den 6 februari i år (2009) disputerade Britt i ämnet ”Kroppens mening. Studier i psykosomatiska lösningar”. Disputationen utvecklades till en underhållande akademisk envig mellan Britt och hennes opponent, professor Maria Nyström från Högskolan i Borås.
De frågor som i slutet av disputationen ställdes av examinationskommittén och publiken visade att mycket i det Britt lagt fram i sin avhandling innebär nya sätt att se på psykosomatik i allmänhet och på kroppens realitet i synnerhet.
Det blev uppenbart att synen inom den traditionella vården på dessa sjukdomssymptom är begränsad av antingen ett biomedicinskt perspektiv på kroppen som fysiskt objekt eller ett psykologiskt perspektiv…”

Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2006/2

Vi satt där vid lunchbordet, Ulf GrundelJeanette Olsson och jag. En stilla och nyfiken förväntan vilade över vårt hörn av restaurangen och lite trevande började vi vårt samtal om utgångspunkter och personliga drivkrafter för det pedagogiska projekt Ulf och Jeanette planerar för i mitten av oktober.
Under den muslimska fastemånaden Ramadan ska sistaårseleverna på Organisationslinjen på Gestaltakademin ägna en vecka åt kulturella upplevelser och studier i Stockholms Moské.
   När jag fick höra om deras planer blev jag genast nyfiken utifrån valet av plats för den del i utbildningen som kallas Kulturveckan.
   Tidigare kulturveckor har varit förlagda till Belfast i Irland, där man under gestaltterapeuten och organisationskonsulten Seán Gaffneys ledning har involverats i utforskande av sina reaktioner på de kulturella motsättningarna mellan irländare och britter, katoliker och protestanter….”

Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2007/1

Viveka Klingenberg är gestaltterapeut sedan 1980-talet och har, som många andra gestaltutövare, sökt vidare efter allt djupare perspektiv på tillvaron. Andlig och existentiell fördjupning är ofta en naturlig konsekvens av den förhöjda medvetenhet som en gestaltterapeutisk utvecklingsprocess innebär.
   Viveka har bl.a. valt att studera ekosofi vid Karlstads universitet och skrev sin 20-poängsuppsats utifrån temat mänsklig mognad; ”Var finns mogenheten? Nobelprisbelönade vetenskapsmannen, statsministern eller ärkebiskopen?”.
   Jag träffade Viveka för en eftermiddags intensiv dialog kring ett ämne som engagerar oss båda: Hur ska vi människor hinna förändra vårt levnadssätt för att överleva som art på jorden?…”

En intervju med gestaltterapeuten Lena Gräsberg om gestaltterapi och coaching.
Från Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2008/1.

Uttrycket ”stöd för utveckling” kan ges många ansikten. Ett av dem är den moderna utvecklingsmetod som kallas ”coaching”, som har fått sin innebörd från idrottsvärldens påhejande tränare, liksom det är språkligt synonymt med det engelska ordet ”coach” – olika typer av åkdon; buss, hästdroska, spårvagn och andra transportbärare. Vad ”coaching” begreppsmässigt handlar om är alltså att vara ett stöd och ett hjälpande redskap som bär under färden mot ett önskvärt mål. Eller som Susanne Gjerde formulerar det i sin bok Vad är coaching?: ”..att frakta människor från där de är till dit de vill komma”….”