Allmänna artiklar

Text: Lars Berg

2022-10-19

En mänskligare värld

Vad menar vi med sentensen ”En mänskligare värld”?
Eftersom komparationen ”mänskligare” antyder att vi tycker att världen i många fall inte är tillräckligt mänsklig och att vi har inställningen att vårt gestaltiska arbetssätt bidrar till mera mänsklighet, kan det vara på sin plats att reflektera över vad ”mänsklig” har för innebörd i ett gestaltiskt perspektiv.

Kanske ger det större tydlighet om vi ställer ”mänskligt” mot ”omänskligt”, som utöver sin negation också innehåller en viss syn på sådana företeelser som är kränkande, brutala och/eller nedvärderande. Och det är sannolikt den ökande förekomsten av rapporter i världen om sådana ”mänskligt ovärdiga” företeelser som ger bilden av en omänsklig värld, eller i alla fall en värld i behov av mera mänsklighet. En värld där de samhällssystem som är rådande odlar respekt för mänskliga rättigheter, jämlikhet, likhet inför lagen och religions- och yttrandefrihet. Bland annat…

Vilket i sin tur sipprar ned till hur människor bemöter varandra i vardagen. Hur makten beter sig skapar normer för vad vi kan förvänta oss av andra människor och hur vi förhåller oss till dem. Mjuka värden som respekt och tillit eroderar snabbt i ett samhälle där makten begår övergrepp på sina medborgare t.ex.

Att bidra till ”en mänskligare värld” blir på det sättet en fråga om att ta ansvar för de grundvärden som bygger tillit, respekt och öppenhet människor emellan, vilket också krävs för att i demokratins namn se till att våra representanter i politiken motsvarar våra grundvärderingar. När människor blir mer medvetna om vad som befrämjar tillit, respekt och öppenhet, för ökad fysisk och mental hälsa, kommer vi också att rösta på de partier och dess politiska utövare som lovar att arbeta för ett förverkligande av dessa värden – och kräva av dem att hålla sina löften.

I gestalttermer handlar de här grundvärdena om ansvar, respekt, närvaro och medvetenhet i det arbete vi gör i terapirum, med grupper, arbetsgrupper och organisationer, liksom i arbete med ledarskapscoaching, undervisning och även genom ansvarsfullt bemötande av människor i vår vardag. Och det är just genom att upprätthålla värdena genom vår praktik och i vårt sätt att leva som vi bidrar till ”en mänskligare värld”.

Hur kan vi då visa hur vi bidrar, så att en annars ovetande omvärld får kännedom om oss och vill både låta sig inspireras och anknyta och föra dialog med oss kring hur de själva bidrar till större medmänsklighet?

Vår vision för sajten Nätverket Gestalt i Sverige är att samla våra berättelser om vad vi gör och vad vi brinner för, genom videoavsnitt, ljudintervjuer, poddar, artiklar, reportage, bilder, dikter, konstverk etc. och publicera dem på sajten. Vi fyller kontinuerligt på med nytt mediamaterial och ett ihållande flöde av berättelser, rapporter, planer för event och uppföljningar.

Har du idéer om vad du skulle vilja göra eller tankar om vad du skulle vilja se på sajten framöver är du välkommen att höra av dig! Vi hittar sedan på något bra sätt att skapa utrymme och material för din idé.

Lars Berg
Redaktör för Nätverket Gestalt i Sverige

P.S. Titta gärna på den här videointroduktionen av Jeremy Lent, där han beskriver mänsklighetens dilemma utifrån hur vi skapar mening för en mänskligare värld:

Your content goes here.

0 kommentarer

Skicka en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *