Att lära känna sin kropp

Att lära känna sin kropp

Introduktion och intervju med Helena Kallner I samband med att Norsk Gestaltinstitutt Højsklole i Oslo firade sitt 30-årsjubileum 2016 deltog jag i en workshop som Helena genomförde där. Det var en höjdpunkt! Att lära känna sin kropp, framför allt dess rörelsemönster...
En högst personlig betraktelse

En högst personlig betraktelse

MÄNNISKOBLIVANDET I PSYKOTERAPI av Amit Sen (Magisteruppsats i pedagogik, 2020) Jag fick frågan om jag ville skriva något om Amits uppsats för NGS-s hemsida, inom ramen för ambitionen att lyfta fram den forskning som sker inom Gestaltmetodiken. Det var många månader...
Människoblivandet i psykoterapi

Människoblivandet i psykoterapi

Vad är det för skillnad som gör skillnad? Förord Ett stort tack till mina klienter och tidigare studenter; ett särskilt tack till de som deltagit i studien som presenteras i denna uppsats. Varje möte har gjort livet lite rikare.Varmt tack också till min handledare,...