En högst personlig betraktelse

En högst personlig betraktelse

MÄNNISKOBLIVANDET I PSYKOTERAPI av Amit Sen (Magisteruppsats i pedagogik, 2020) Jag fick frågan om jag ville skriva något om Amits uppsats för NGS-s hemsida, inom ramen för ambitionen att lyfta fram den forskning som sker inom Gestaltmetodiken. Det var många månader...