Tisdagsseminarier våren 2024

Tisdagsseminarierna undersöker olika synsätt, väcker frågor och bjuder in till att lära genom att göra. Alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig, är välkomna.
Inget av seminarierna kräver några förkunskaper.

Tre organisationer har gått samman för att ge olika perspektiv på gestalt i praktik och teori.
Anmälan görs via e-mail till respektive arrangör. Skriv det datum du vill gå, ditt namn och om du är medlem i någon av de arrangerande organisationerna. När vi ses fysiskt bjuder vi på fika!

Håll koll på våra hemsidor och sociala medier för uppdaterad information.

Varmt välkommen önskar

SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter): gestaltterapeuterna.se
FGO (Föreningen Gestalt i Organisation): fgo.se
GA (Gestaltakademin): gestaltakademin.se


VÅREN 2024


1 februari kl 18–20 (en torsdag!)
Göteborg, Moveri, Järntorgsgatan 12-14, vån 5.
Män i terapirummet
Hur är det att vara man i terapi? Hur är det att ha en man som klient? Finns det saker att tänka på? Vi reflekterar och tänker tillsammans!
Philip Ronne är sedan 2014 diplomerad Gestaltterapeut från GIS-International. Han har fortbildat sig inom psykopatologi och diagnoser samt har gått basutbildningen i Emotionally Focused Couples Therapy (EFT) som är en parterapi där man arbetar utifrån anknytningsperspektivet. Philip har jobbat volontärt med unga män genom organisationen Män för jämställdhet samt leder pappagrupper på olika BVC i Stockholms län.
Anmälan till: styrelsen@gestaltterapeuterna.se

 

20 februari kl 18–20
Stockholm, Klustret, Odengatan 81
Konstellationer under ledning av Ulf Petrén
Inom gestaltmetodik kan konstellationer vara användbara för att utforska och förstå olika aspekter av en situation, en frågeställning eller ett problem. En konstellation kan bidra till att skapa förståelse, perspektiv, nya tankar och känslor för en situation, snarare än att ge konkreta lösningar eller stegvisa åtgärder. Genom att observera vad som händer i rummet när vi utforskar konstellationen, kan man få nya perspektiv och insikter som kan bidra framåt eller i nuet. En systemisk konstellation kan vara där vi jobbar med de omedvetna och ofta osynliga dynamikerna i organisationen eller familjen som påverkar oss mer än vi kan ana.
Ulf Petrén är auktoriserad Gestaltterapeut och arbetar med processledning i utveckling av individer, grupper och projekt.
Välkomna att delta, skapa förståelse för eller bidra med frågeställning till en konstellation.
Anmälan till: boka@fgo.se

 

12 mars kl 18–20
Stockholm, Klustret, Odengatan 81
Existentiella samtal, en introduktion
Att vara människa och leva i relation till sig själv, andra och världen väcker många frågor – från var- dagens dilemman till funderingar kring döden och meningen. Den existentiella filosofin och psykologin berör alla livets dimensioner både teoretiskt och praktiskt och erbjuder både dig och din samtalspartner ett annat sätt att utforska och reflektera. Välkommen på en introduktion till existentiella samtal med individer. Du får en kort introduktion både av det existentiella perspektivet och på vilket sätt den existentiella samtalsmetodiken kan vara ett komplement till din nuvarande praktik.
Ann Lagerström, författare och utbildare i existentiella samtal. Cina Friberg Frank, gestaltterapeut, handledare i utbildningen för existentiella samtal.
Anmälan till: info@gestaltakademin.se

19 mars kl 18–21
Stockholm, Hälsans Hus på Fjällgatan 11
Den inre kritikern
Prestationsångesten består ofta av två ångestar. Dels ångesten över att inte prestera bra, och dels ångesten över att ha ångest. Det är ofta någon röst inom den som kämpar med dessa känslor som säger att det är FEL att känna så och att det inte får märkas. Under seminariet arbetar vi med bakgrunden till den ångest som väcks av prestation och hur terapi kan bidra till att skapa en väg framåt.
Ann Eberstein arbetar som gestaltterapeut och har haft kurser om prestationsångest och den inre kritiken under femton år. Som en del av sina skrivarkurser, för anställda på Sveriges Radio, för dansare och skådespelare och öppna kvällar för alla som varit intresserade.

Anmälan till: styrelsen@gestaltterapeuterna.se

14 maj kl 18–20
Digitalt. Här är länken!
Klimatpsykologi – en hjälp för oss och planeten?
De dramatiska budskapen om klimatet påverkar oss alla. Risken finns att vi förlorar hoppet, energin och livsglädjen. Hur kan vi göra, på både ett individuellt och gemensamt plan, för att behålla tron på en vacker och hållbar framtid för både oss själva och för planeten i stort? Vad kan gestalt bidra med? Det blir ett samtal där alla bjuds in att delta och reflektera.
Peter Fowelin och Lena Axén Jergmo är båda gestaltutbildade organisationskonsulter. Lena är bland annat verksam som coach. Peter är även författare och driver Dana Förlag.
Anmälan till: boka@fgo.se

 

Med reservation för ändringar!