Tisdagsseminarier hösten 2023

Tre organisationer har gått samman för att ge olika perspektiv på gestalt i praktik och i teori. Höstens tema är makt och försoning ur ett gestaltiskt perspektiv, begrepp som ofta sätter igång känslor och tankar. Tisdagsseminarierna undersöker olika synsätt, väcker frågor och bjuder in till att lära genom att göra. Alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig, är välkomna. Inget av seminarierna kräver några förkunskaper.

Anmälan görs via e-mail till respektive arrangör. Skriv det datum du vill gå, ditt namn och om du är med- lem i någon av de arrangerande organisationerna.

Avgiften är 150 kr per gång och 50 kr för digitala möten. Betalas via swish på plats.

För medlem i FGO ingår anmälningsavgiften i medlemskapet. När vi ses fysiskt bjuder vi på fika!
Håll koll på våra hemsidor och sociala medier för uppdaterad information!

Varmt välkommen önskar

SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter): gestaltterapeuterna.se
FGO (Föreningen Gestalt i Organisation): fgo.se
GA (Gestaltakademin): gestaltakademin.se


HÖSTEN 2023


10 oktober kl 18–20
Stockholm, Hälsans Hus på Fjällgatan 23B
Män i terapirummet
Hur är det att vara man i terapi? Hur är det att ha en man som klient? Finns det saker att tänka på? Vi reflekterar och tänker tillsammans!
Philip Ronne är sedan 2014 diplomerad Gestalt– terapeut från GIS-International. Han har fortbildat sig inom psykopatologi och diagnoser samt har gått basutbildningen i Emotionally Focused Couples Therapy (EFT) som är en parterapi där man arbetar utifrån anknytningsperspektivet. Philip har jobbat volontärt med unga män genom organisationen Män för jämställdhet samt leder pappagrupper på olika BVC i Stockholms län.
Anmälan till: styrelsen@gestaltterapeuterna.se

24 oktober kl 18–20

Stockholm, Klustret, Odengatan 81
Existentiella samtal, en introduktion
Det existentiella perspektivet berör både våra vardagsproblem och eviga frågor som meningen och döden. Här rör vi oss i ett område mellan filosofi och psykologi som kan hjälpa klienten att förstå både sig själv och vad det överhuvudtaget är att vara människa. Välkommen på en introduktion till existentiella samtal med individer.
Ann Lagerström, författare och utbildare i existentiella samtal.
Cina Friberg Frank, gestaltterapeut, handledare i utbildningen för existentiella samtal.
Anmälan till: info@gestaltakademin.se

31 oktober kl 18–20
Digitalt. Här är länken!
Reflektioner kring makt och försoning
Under ett par timmar utforskar vi gemensamt begreppen makt och försoning. Vad betyder de för oss? Har de förändrat betydelse under årens gång? Hur förhåller vi oss till makt och försoning i våra professioner? Hur tänker vi på vår egen profession utifrån de två begreppen? Vi vänder och vrider på begreppen och delar tankar, känslor och erfarenheter.
Pernilla Luttropp är facilitator för samtalet och verksam som organisationskonsult inom kultursektorn.
Anmälan till: kassor@fgo.se

14 november kl 18–20
Stockholm, Hälsans Hus på Fjällgatan 23B
Hur kan vi arbeta med missbruk och beroende?
Ett samtal om hur vi som gestaltare i organisation och som terapeuter kan arbeta med försoning och missbruk. Försoning med någon närstående som har ett beroende, försoning av trasiga relationer pga missbruk, försoning med min barndom kopplat till missbruk, försoning av mitt gamla jag.
Vi pratar också om makt; terapeutens makt, drogens makt, vad makten gör med klienten, klientens egen makt.
Charlotte Orwin är diplomerad gestaltterapeut och beroendeterapeut med flera års klinisk erfarenhet av att arbeta med beroende och medberoende. Tyrone Holmström är diplomerad gestaltterapeut, diplomerad psykosocial handledare och auktoriserad socionom med mångårig erfarenhet av att handleda personal inom beroendevård.
Anmälan till: styrelsen@gestaltterapeuterna.se

28 november kl 18–20
Stockholm, Klustret, Odengatan 81
Makt och samskapande
Mer information om innehåll kommer senare. Kvällen leds av Thomas Lundkvist, fd undersökande journalist på SVT, entreprenör och organisationskonsult samt Eugenio Moliní, föreläsare och utbildare i förändringsprocesser.
Anmälan till: info@gestaltakademin.se

12 december kl 18–20
Stockholm, Klustret, Odengatan 81
Skammen – ett redskap för makt och ett hinder för försoning
Skammen är människans följeslagare, som – ofta – sätter rimliga gränser i vårt sociala liv – och som begränsar oss från att bli mer av oss själva. Den blir ett hinder för försoning och genom att skambelägga andra utövar vi makt. Under den här kvällen får du mer kunskap om vad skam egentligen är och hur du kan hantera den i din egen personliga utveckling.
Iréne Grönwall är organisationskonsult, teaterpedagog och konstnär.
Anmälan till: info@gestaltakademin.se


Tisdagsseminarierna fortsätter varannan tisdag under våren.

Nytt program kommer i januari 2024!

Med reservation för ändringar!