Personlig utveckling – grundkurs för ett mer medvetet liv

av | okt 21, 2022

16 DAGAR UPPDELAT PÅ FYRA KURSTILLFÄLLEN:
23-26 februari, 30 mars-2 april, 4-7 maj och 1-4 juni 2023

Personlig utveckling i grupp är en av de starkaste sätten att arbeta med dig själv. Ge dig tid att reflektera över dig själv, dina val och hur du interagerar med omgivningen. Kursen ger behörighet till Organisations- och Terapeutprogrammen.

Plats: Internat på Bogesunds Slottsvandrarhem

Kostnad: Privatbetalande: 19 650 kr inkl moms. Företagsbetalande: 33 750 kr exkl moms. Kostnad för kost och logi tillkommer.

Anmälan: Kontakta kursledarna, se nedan.

Målgrupp:

Du som vill fördjupa din förståelse för vem du är och vart du vill. Som vill arbeta upplevelsebaserat men även få en teoretisk anknytning till praktiken.
Du som önskar utveckling, förändring eller som bara vill ge dig tid att stanna upp och reflektera över dig själv, ditt liv, dina relationer och som önskar göra det tillsammans med andra. Innehåll och upplägg
• Kursledarna utgår från gestaltteori, existentialistisk filosofi och fenomenologisk metod.
• Den framväxande grupptryggheten utgör basen för den enskildes personliga växt.
• Pedagogiken är upplevelsebaserad med inslag av teori. Under kursen jobbar man till exempel med kroppsmedvetenhet, kommunikationsnivåer, polariteter, ansvar, val och gränser.
• Grundkursens inriktning och profil påverkas av ledarens kunskaper och personlighet – samt av gruppens sammansättning.

Grundkurserna leds av erfarna gestaltterapeuter.
För mer information och anmälan kontakta kursledarna Stina Stemme och Ulf Klingvall:
stina@stemme.seu.klingvall@telia.com