Konst och personligt uttryck

Inspiration, berättelser och rapporter från  konstens värld
Redaktör: Ann Eberstein

Konst och personligt uttryck som medel för personlig utveckling

Som redaktör för den här avdelningen vill jag fånga in sådana skeenden och händelser i den konstnärliga världen som kan inspirera dig att finna ditt eget personliga uttryck i din verklighet. Detta med utgångspunkt från sådant jag själv inspireras och berörs av.

Jag är diplomerad gestaltterapeut och älskar kultur i alla dess former, filosofi, kroppens visdom och förmåga till gestaltning av alla människans stämningslägen och existentiella belägenheter.

……..

Ann Eberstein