Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Tidigare

-
Det här seminariet är tyvärr inställt!  
-
Tisdagsseminarium, med TOMAS och CECILIA ÄRLEMALM, gestaltterapeuter och handledare i organisation. Under webbinariet skapar vi en större medvetenhet om de konflikter som finns runt omkring oss och hur du kan utvecklas med hjälp av konflikter. Vi ger dig en möjlighet att förstå och bättre använda dig själv i en konfliktsituation.
-
Tisdagsseminarium. Gestaltterapeuterna SARI SCHEINBERG och THOMAS SONEFORS berättar om sitt forskningsprojekt där de i intervjuer med gestaltutövare har undersökt frågor som "Vilka är vi? Hur arbetar vi? Vad brinner vi för? Hur kan vår relation och support till varandra och samhället omkring oss utvecklas?"
-
Tisdagsseminarium. JOHAN NORDENFELT delar med sig av sina erfarenheter kring metacognition (tankar om tankar) och forskning om hjärnan. Är det alltid bra att gå in i känslan/tanken, eller kan det vara bättre att låta dem vara? Hur hänger detta ihop med gestaltmetodiken?
-
Tisdagsseminarium. Både för dig som aldrig hört talas om gestaltterapi och för dig som redan gått i denna terapiform eller som själv är praktiker. Teori och experiment med gestaltterapeuterna CECILIA LIVMAR-LUNDQVIST och CECILIA FALK.
-
Tisdagsseminarium, med utgångspunkt från gestaltteorin. ULF GRUNDEL, organisationskonsult och forskare, introducerar metoden ANO med stöd av en modell som beskriver ett aktionsbaserat arbetssätt (action research, action learning, learning by doing), genom interaktion och dialog.