Från motstånd till möjlighet

Peter Fowelin

Bokpresentation

Boken ”Från motstånd till möjlighet” (Lärarförlaget, 2017) handlar om hur man leder förändringsarbete och om hållbart ledarskap. I boken presenteras praktiska tillvägagångssätt baserade på  aktuell forskning, intervjuer med skolledare samt förändringsmodeller som anpassats för förskola och skola. Modellerna utgår bland annat från lösningsfokuserat ledarskap, där motstånd ses som en naturlig del i förändringsarbetet – och kan vändas till nya möjligheter. Boken riktar sig till skolledare, ledningsgrupper, arbetslagsledare och medarbetare som på annat sätt deltar i ledningsarbetet i förskola och skola, men även till andra chefer och ledare.

Författarcitat

”Skolledare kämpar hårt för att skapa en mänskligare värld genom sina insatser för barn och unga. Jag möter många förskolechefer och rektorer, inte minst när jag handleder grupper på det statliga Rektorsprogrammet och ser hur tufft de pressas av alla krav och förväntningar. Med min bok hoppas jag ge dem verktyg att hantera en krävande och komplex vardag  och att finna vägar som fungerar när de utvecklar verksamheten på sina skolor.”
Peter Fowelin