Förändringsunkten

Du är ett med punkten. Här och nu inser du att det egentligen inte existerar några konflikter utanför dig själv. Klicka på punkten och lägg märke till hur det känns när den växer.

Gestalt