Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Använd dig av sökfältet nedan för att söka på namn. För att söka på typ av terapeut, region i Sverige etc. använd länkarna till höger (i mobilläge längst ned på sidan).
Betydelsen av "Terapeut Auktoriserad SAG" kan du läsa mer om här.

Dipl. Gestaltterapeut. Leg sjuksköterska. Handledarutbildning. Certifierad Coach
Göteborg

Somatic Experience Certifierad.

Gestaltterapeut, organisationskonsult
Stockholm

Individ- och parterapi. Sorgbearbetning. Chefscoaching, konflikthantering och organisationsutveckling.

Organisationskonsult på gestaltisk grund, Socionom
Göteborg

Ledarutveckling, ledningsgrupp, grupp & team, konflikter, förändring, coaching, personlig utveckling.

Organisationskonsult från Gestaltakademins 4 åriga utbildning i samarbete med University of Derby.
Stockholm

Handledning individ och grupp, coach, mentor, konflikthantering

Leg psykolog, diplomerad gestaltterapeut
Västervik

Lednings- och chefsutveckling.

Organisationskonsult, handledare och pedagog
Sollentuna
Gestaltterapeut SAG, Leg. Psykoterapeut i Finland
Victoria BC Canada

Parterapi, föräldrar och barn, sexualitet och identitet, homofobi, existentiella frågor, arbeten med dilemman och  trauman med hjälp av systemiska konstellationer. Arbetar även på nätet via Zoom med alla kategorier enligt ovan. 

Couples counceling, parents and children, sexuality and identity, homophobia, existential issues, working with dilemmas and trauma with systemic constellations. Also working online via Zoom with all categories of the above.

SVP Human Resources, Organisationsutvecklare
Höganäs

Organisation, förändringsledning, ledarskapsutveckling, ledningsgruppsutveckling, handledning, coaching.

Dipl.Gestaltterapeut SAG, Dipl.Handledare
Uppsala

Individual- och parterapi, Individuell ledarutveckling, Grupphandledning, Coaching, Kris & Konflikthantering.

Aukt Gestaltterapeut, Socionom
Göteborg

Personlig utveckling, kris, stress, trauma, sorg, ångest, existentiella frågor, missbruk, beroende