Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Texter-artiklar

 T E X T E R / A R T I K L A R

 

Anna Ehn och Lasse Övling

”Vi måste bli bättre på att lyssna på varandra”

Som barn var Lasse Övling ensam och utanför. Den erfarenheten har präglat hans gärning. Som ny radiopsykolog i P1 vill han skapa ärliga möten och göra världen till en mer inkluderande plats.
Torsdag 31 januari sändes det första programmet.
Läs artikeln av Anna Ehn, som publicerades första gången den 30 januari på Idag-sidan i Svenska Dagbladet. [Foto av Anna Ehn: Nina Leijonhufvud]
 

 

Lisbeth Gustafsson

Vi rör oss genom världen
och världen rör sig genom oss

Lisbeth Gustafsson intervjuar gestaltterapeuten Helena Kallner
om kroppens och rörelsens betydelse i arbetet med att förstå hur vi
påverkar varandra i vardagens samspel och relationer. 

Ulf Grundel

Vi kan inte utvecklas utan fördomar

Ulf Grundel: ”Efterhand har jag blivit mer medveten om fördomens utvecklande kraft, hur den kan bidra till kunskap. Jag relaterar till mina egna erfarenheter. Jag kan bli ”smått röd om halsen” när jag minns hur jag har uttryckt mig både okunnigt och fördomsfullt i situationer i livet. Minnena får mig att känna ett stänk av skam samtidigt som jag förstår att varken jag eller någon annan ska behöva skämmas på grund av okunnighet. Erfarenheten och skammen som följer fungerar både som en broms och en gas. Broms inför att släppa ut fördomen och gas inför att skaffa kunskap. Det betyder inte att jag nu kan kontrollera mina fördomar. Nya företeelser uppstår ständigt i livet och därmed också nya fördomar. Men nu har jag i alla fall en metod att möta fördomen när jag uppmärksammar eller uppmärksammas på den. Jag kan både bromsa och gasa på en och samma gång.”
 

Gunilla Bergerham

Reflektioner på reflektioner på reflektioner

The Las Meninas Suite – Nine Reflections in Poetry on a Painting, Two Painters and a Dog

En betraktelse av Gunilla Bergerham om Seán Gaffneys diktsvit, med utgångspunkt
från Diego Velasquez' kända målning Las Meninas.