Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Röster-ljud

 R Ö S T E R / L J U D

 

Jojo Tuulikki Oinonen

Vi var konstiga och pratade ett språk
som ingen ens kunde gissa sig till vad orden betydde

Jojo Tuulikki Oinonen berättar i Sveriges Radios finska radio SISU om hur det var att växa upp mitt i skärningspunkten mellan två kulturer; den finska och den svenska.

Jojo arbetar som gestaltterapeut med skam som specialområde.
Att vara sverigefinne var länge skamfyllt för Jojo, hon försökte att inte vara alltför finsk inför sina kompisar, men lyckades inte alltid.
"Jag skulle vilja hylla alla sverigefinnar, allra mest de finska mammorna som inte velat stå i förgrunden, men aldrig heller vikit undan", säger Jojo Tuulikki Oinonen.