Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Litteratur sidhuvud

Litteratur för utveckling

Litteratur  som inspirerar vårt gestaltiska förhållningssätt
 Redaktör: Peter Fowelin

 

 

 


Litteratur med utvecklingsperspektiv

Här kommer snart en inledande text från redaktören, Peter Fowelin, med en presentation av vad den här sidan kan komma att handla om. Peter är sedan fri att utforma sin ”redaktion” utifrån sin egen horisont.
I egenskap av såväl författare som förläggare och organisationskonsult har han ett gott öga för vad som rör sig på bokfronten inom vårt utvecklingsfält. Jag ser framåt mot inspirerande exempel på detta.
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
     Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Kulturvägg


Böcker av gestaltutövare
i Sverige

Här lägger vi boktips som består av bild på omslag, kort presentation, bild på författaren och ett citat från författaren. Senare kan även videoklipp eller annat material tillfogas.

 Läs mer --> 


Människor emellan

En essä om det dolda känslolivet och hur vi uppfattar varandra.

 Läs mer --> 


Dagens krav

Hur ska vi förhålla oss till andras krav, liksom till gamla utlevda sanningar?

 Läs mer -->