Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Folk

Vetenskap, forskning och utveckling

Artiklar och rapporter om sådan forskning som är relevant för ett gestaltiskt förhållningssätt.

 Redaktör: Ulf Grundel

 

 

 


Gestaltterapi är baserad på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
 

Vi i Nätverket Gestalt i Sverige vill inspirera de som vill komplettera sin gestaltutbildning med akademisk meritering. Vi startar därför ett forum för Gestalt och Forskning med möjligheter att diskutera synpunkter på vad som kan vara nödvändigt för att detta ska bli möjligt.

Först ut är Dan Borglund med sin artikel Om gestaltterapins identitetskris, psykoterapiforskning och vägval.

För att ge Dans artikel en relevant bakgrund har vi bett psykologerna Margareta Berggren och Lasse Övling, som båda sedan början av 1980-talet har haft en avgörande betydelse för gestaltakademins utveckling, att bidra med sina synpunkter på organisationens uppdrag, historia och utveckling. 

Margareta Berggren startade tillsammans med Lars Norberg Gestaltakademins Organisationslinje 1984. Margareta var också en av grundarna till konsultföretaget Perlan Dialog & Ledarskap tillsammans med Lars Norberg och Viveka Klingenberg 1986. Mellan 1992 och 1998 var Margareta rektor och styrelseledamot för Gestaltakademin och genomförde på styrelsens uppdrag samarbetet med University of Derby

för att diplomerade från organisationslinjen och terapeutlinjen skulle kunna akademiskt meritera sig för en MSc i gestalt i organisation eller gestaltterapi. Samarbetet varade mellan 2001 och 2012. Margareta har också varit verksam som pedagogisk ledare för organisationslinjen när den startades och terapeutlinjen under tiden för samarbetet med Derby. Det betyder att hon vid olika tidpunkter har haft det övergripande pedagogiska ansvaret för båda programmen. Hon har också haft uppdrag som lärare, handledare och utbildningsterapeut för deltagare från de båda programmen.

Även Lasse Övling har haft uppdrag som pedagogisk ledare för de båda programmen. Också han har haft uppdrag som lärare, handledare och utbildningsterapeut för deltagare från de båda programmen och dessutom varit examinator. Lasse ingick i ledningsgruppen för organisationslinjen i samband med att den etablerades. Han har också varit verksam som ledamot i styrelsen för Gestaltakademin. Lasse är idag känd som ”Radiopsykologen” och som sådan exponerar han traditionens teori och tillämpningar när det gäller den vardag av psykologiska och sociala utmaningar vi alla kan möta i våra liv.

Ulf Grundel

Kulturvägg

Står gestaltterapin i Sverige inför ett vägskäl?

Ulf Grundel introducerar Dan Borglunds artikel om hur gestaltterapin kan ha gått miste om sin relevans i terapivärlden pga brist på forskning.

 Läs mer --> 


Om gestaltterapins identitetskris, psykoterapiforskning och vägval

Läs Dan Borglunds intresseväckande artikel om gestaltterapins identitetskris.

 Läs mer --> 


Kommentarer till Dan Borglunds artikel

Psykologerna och gestaltterapeuterna Margareta Berggren och Lasse Övling kommenterar Dan Borglunds artikel.

 Läs mer -->