Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Publicerade artiklar ur Inspirationsguiden:

Att ta steget vidare – ett samskapande
Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2011/1

Kroppsberöring och nödvändiga samtal
Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap nr 23 (2014/1)

Kroppens mening – den levande grunden för vår existens
Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2009/1

Kultur och identitet – gestaltstuderande tydliggör sin värdegrund i mötet med Islam
Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2006/2

Tankar om mänsklig mognad – en intervju med Viveka Klingenberg
Ur Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2007/1

Stöd för utveckling, intervju med Lena Gräsberg om gestaltterapi och coaching.
Från Inspirationsguide för personlig utveckling och ledarskap 2008/1.