Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Det här är en plats för dialog mellan oss medlemmar, där vi kan ställa frågor och interagera kring sådant som berör oss på olika sätt.
Hur det kommer att fungera får tiden utvisa – liksom att dess funktion får utvecklas utifrån vilka behov av kommunikation vi nu har.

Hälsningar,
Redaktör Lars