Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Använd dig av sökfältet nedan för att söka på namn. För att söka på typ av terapeut, region i Sverige etc. använd länkarna till höger (i mobilläge längst ned på sidan).
Betydelsen av "Terapeut Auktoriserad SAG" kan du läsa mer om här.

Organisationskonsult, handledare och pedagog
Sollentuna
Gestaltterapeut SAG, Leg. Psykoterapeut i Finland
Victoria BC Canada

Parterapi, föräldrar och barn, sexualitet och identitet, homofobi, existentiella frågor, arbeten med dilemman och  trauman med hjälp av systemiska konstellationer. Arbetar även på nätet via Zoom med alla kategorier enligt ovan. 

Couples counceling, parents and children, sexuality and identity, homophobia, existential issues, working with dilemmas and trauma with systemic constellations. Also working online via Zoom with all categories of the above.

SVP Human Resources, Organisationsutvecklare
Höganäs

Organisation, förändringsledning, ledarskapsutveckling, ledningsgruppsutveckling, handledning, coaching.

Dipl.Gestaltterapeut SAG, Dipl.Handledare
Uppsala

Individual- och parterapi, Individuell ledarutveckling, Grupphandledning, Coaching, Kris & Konflikthantering.

Aukt Gestaltterapeut, Socionom
Göteborg

Personlig utveckling, kris, trauma, sorg, ångest, existentiella frågor, missbruk

Organisationskonsult och Dipl Samtalsterapeut på Gestaltisk grund
Helsingborg

Coaching av ledare som söker nya, mer meningsfulla sätt att styra, organisera, leda i ovisshet, komplexitet och snabba förändringar. Samtalsterapi när livet skaver. Möten med mening. Medveten involvering i strategiskt utvecklingsarbete.

Haverdal

Organisationsutveckling, Grupputveckling, Ledarutveckling,

Dipl. gestaltterapeut
Stockholm

Kom själv eller som par. Existenstiella frågor, föräldrastöd, mans- och ungdomsfrågor.

Auktoriserad gestaltterapeut, Gestaltpraktiker i Organisation (GPO), SEP
INGARÖ

Individ, par, grupp. Ledarskap och organisation.

Auktoriserad Gestaltterapeut
Falun och Timmermansgränd 1, 118 65 Stockholm

Individualterapi, coaching och gruppterapi. Handledning enskilt och i grupp.  Stresshantering.