Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Använd dig av sökfältet nedan för att söka på namn. För att söka på typ av terapeut, region i Sverige etc. använd länkarna till höger (i mobilläge längst ned på sidan).
Betydelsen av "Terapeut Auktoriserad SAG" kan du läsa mer om här.

Farsta

I flera av mina uppdrag har jag kommit in i verksamheter där den administrativa delen av verksamheten inte fungerar så bra som man vill. Det kan bero på många saker tex att kärnverksamheten har vuxit ur sin administration, att kompetens och rutiner behöver ses över.                                                                                                                                                    I den typen av uppdrag kan jag bidra. Mitt bidrag kan vara att stötta ledningsgruppen i beslut runt administrationen eller se över kommunikationssätt och vägar. Det har hänt att besluten hamnar i en omorganisation, då kan jag vara med i alternativt leda förändringen.

Mina kunskaper och erfarenheter av gestalt gör att jag kan möta personer och organisationer där de är, stå kvar när det hettar till och vara ett stöd.

Auktoriserad terapeut SAG: Gestalt therapist, organizational consultant and coach (GIS-International)
Osby

Självkänsla, förlust sorgebearbetning, kris, relationer, mindfulness, personlig utveckling, stresshantering, existentiella frågor, coachning; personalhälsa, teambuilding

Gestaltterapeut, Tal/specialpedagog, Lekarbetspedagog
Handen

Individualterapi. Stressbearbetning. Drömarbete, individuellt och/eller i grupp. Handledning. Avspänningsmassage.

Diplomerad, auktoriserad gestaltterapeut.
Lärare i psykologi.
Västervik

Diplomerad gestaltterapeut.
Lärare i psykologi.

Aukt. och Dipl. Gestaltterapeut
Nora och Örebro

Individuell psykoterapi. Parterapi. Arbetshandledning/coachning i grupp eller individuellt. 

Dipl.gestaltterapeut, socionom
Hudiksvall
Dipl.gestaltterapeut, socionom, coach
Nyköping
Leg.Psykoterapeut, MSc Gestaltpsykoterapi, Aukt.Gestaltterapeut, Leg.psykoterapeut, Leg.Sjuksköterska
Stockholm

Ind. par och grupp, handledning. Existentiella/andliga frågor, missbruk/medberoendeproblematik. Somatic Experiencing practitioner, chock, trauma, posttraumatisk påverkan.

Gestaltterapi, mansfrågor, sårbarhet, prestation.

Gestaltterapeut och -konsult
Uppsala