Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Använd dig av sökfältet nedan för att söka på namn. För att söka på typ av terapeut, region i Sverige etc. använd länkarna till höger (i mobilläge längst ned på sidan).
Betydelsen av "Terapeut Auktoriserad SAG" kan du läsa mer om här.

Stockholm

Organisationsutveckling, handledning i mediaorganisationer.

Pedagog och organisationskonsult med gestaltteoretisk grund
Varberg

Pedagogik, ledarutveckling, team-, grupp och personlig utveckling, kulturförändring, förändringsledning.

STOCKHOLM
Diplomerad Gestaltpraktiker i Organisation.
Civilingenjör KTH, Samhällsbyggnad/Lantmäteri
Bromma
Dipl. organisationskonsult, mindfulnessinstruktör
Södertälje

Skolutveckling, ledarskap i skolan, coachning/handledning, mindfulness.

Stockholm

Kommunikation i förändringsskeden.

Examinarad Gestaltterapeut, organisationskonsult på gestaltisk grund
Lerum

Psykisk ohälsa, stress, kommunikationsproblem, konflikter.

Göteborg/Lerum
Socionom, diplomerad organisationskonsult GA, MSc Gestalt i Organisationer GA/University of Derby
Järfälla

Individstöd och handledning av chefer och ledare.

Farsta

I flera av mina uppdrag har jag kommit in i verksamheter där den administrativa delen av verksamheten inte fungerar så bra som man vill. Det kan bero på många saker tex att kärnverksamheten har vuxit ur sin administration, att kompetens och rutiner behöver ses över.                                                                                                                                                    I den typen av uppdrag kan jag bidra. Mitt bidrag kan vara att stötta ledningsgruppen i beslut runt administrationen eller se över kommunikationssätt och vägar. Det har hänt att besluten hamnar i en omorganisation, då kan jag vara med i alternativt leda förändringen.

Mina kunskaper och erfarenheter av gestalt gör att jag kan möta personer och organisationer där de är, stå kvar när det hettar till och vara ett stöd.