Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Himmel

Upplev gestalt

 

 

 

Green
Ögonblick av kontakt

I maj 2017 inviterades allmänheten i Kungsträdgården till en minuts ögonkontakt under tystnad.

 

Lila
Föredrag och seminarier

Utvecklande föredrag och seminarier på Gestaltakademin.


 


 Mer... 

Blågrå
Gestaltexperiment

En sida där du kan pröva några av gestalts grundprinciper direkt i datorn.
   Mer...  

Mörk
Aktuella kurser och utbildningar

Här finns information om aktuella kurser och utbildningar.


 

Mer...

Orkidé

 

 

 

 

 

 

 

 


Ett gestaltiskt förhållningssätt har sin grund i den faktiska situationen, här och nu.
Det betyder att allt det vi upplever med våra sinnen, de känslor och förnimmelser vi märker av i kroppen och de tankar och fantasier vi är medvetna om i stunden är det material vi arbetar med.

Ju tydligare vi kan få perspektiv på hur alla dessa fenomen är sammanlänkade i olika tanke-, känslo-, och reaktionsmönster när vi möter en händelse, desto större är chansen att vi kan agera ansvarsfullt och medvetet för att nå bästa resultat för det vi behöver hantera.