Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Människorna sidhuvud

M Ä N N I S K O R N A


  Söker du en gestaltutövare? Klicka här!  

Nätverket Gestalt i Sverige består av gestaltutövare (gestaltterapeuter, gestaltcoacher och organisationsutvecklare med gestaltiskt förhållningssätt) och organisationer som utgår från dialog, ömsesidig respekt och personligt ansvar. Vi visar vägen mot en mänskligare värld och baserar våra verksamheter på mångårig erfarenhet och väl beprövade metoder och redskap för förändring inom individer, grupper,

organisationer och sociala och professionella system.
Gestalt hör till den humanistiska skolan och har sin grund i en sammansatt teori som har utvecklats sedan 1940-talet. Gestaltisk utövning baseras på människors personliga upplevelse i nuet, oavsett om det gäller ett möte mellan terapeut och klient i terapirummet eller mellan alla närvarande i en utvecklingsprocess i en organisation.

NÄTVERKET GESTALT I SVERIGE

Lars Berg

Lars Berg

Huvudredaktör/ansvarig utgivare/VD
Diplomerad gestaltterapeut, konstnär


Ämnesredaktörer


Peter Fowelin

Peter Fowelin

Redaktör: Litteratur för utveckling

Diplomerad organisationskonsult M.Sc. Gestaltakademin.
Ledarskapskonsult, förläggare Dana förlag.

Ulf Grundel

Ulf Grundel

Redaktör: Samhällsperspektiv, forskningsfrågor

Socionom, diplomerad organisationskonsult GA, MSc Gestalt i Organisationer GA/University of Derby


Redaktionsråd


Per Andersson

Per Andersson

Organisationskonsult, handledare i mediaorganisationer.
Ordförande i Gestaltakademin.

Lillemor Frenkel

Lillemor Frenkel

Diplomerad organisationskonsult, Gestaltakademin.

Lisbeth Gustafsson

Lisbeth Gustafsson

Journalist, författare och hedersdoktor i teologi vid Uppsala universitet.
Ledamot i Gestaltakademin.

Ulf Grundel

Ulf Grundel

Socionom, diplomerad organisationskonsult GA, MSc Gestalt i Organisationer GA/University of Derby

Linda Ringi

Linda Ringi

Organisationskonsult, ledarskapscoach.

Monika Trozell

Monika Trozell

Leg. sjuksköterska, journalist och dipl. gestaltterapeut. Handledare och organisations- och ledarskapskonsult.


Ägare


Ägare av Nätverket Gestalt i Sverige AB är:

Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter (SAG)
Föreningen Gestalt i Organisation (FGO)
Gestaltakademin i Skandinavien (GA)
Firma Lars Berg Egenart

Styrelse

Ulf Grundel, ordförande

Per Andersson, styrelseledamot (GA)

Lars Berg, styrelseledamot (Lars Berg Egenart)

Ann-Charlotte Ingemarsdotter, styrelseledamot (FGO)

Sari Scheinberg, styrelseledamot (SAG)

Eva Ellenfors, suppleant (FGO)

Agneta Wallin, suppleant (SAG)