Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Dipl.gestaltterapeut, socionom
Viveka Klingenberg

Individ och grupp. Handledning. Godkänd handledare av Nämnden för Socionomauktorisation. Retreatledare. Arbetat som kurator inom palliativ vård.

Adress
Österstråsjö 50
824 79Bjuråker
E-post
Mobil tel
070-695 82 88
Gestaltutövare
Terapeut
Region
Norra Sverige