Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Organisationskonsult, MSc ledarskap-organisation.
GDQ, Group Development Questionnarie,
Appreciative Inquiry, styrkebaserat förbättringsarbete.
Elsa Lidén

Elsa Lidén är utbildad ledarskaps- och organisationskonsult inom gestaltpsykoterapi i tillägg examinerad inom coaching och chefshandledning vid Derby University. Driver sedan 25 år utbildning som förenar trivsel, hälsa och lönsamhet på arbetsplatser. Hon vänder sig till både privata företag och offentlig förvaltning. Arbetet består av processinriktade utvecklingsinsatser, föreläsningar och praktiskt upplagda workshops.

Ledare och medarbetare kan se fram mot ett utforskande förhållningssätt, där givna hypoteser undersöks kreativt och stort utrymme skapas för deltagarna att bidra med sina viktigaste insatser. Tillsammans öppnas upp för ett tillitsfullt lärande där vi inte ser på rätt eller fel. I stället skapas mening på djupet för goda hållbara effekter inom både privata och professionella relationer.

Elsa Lidén erbjuder utvecklingsinsatser inom flera områden bl.a om hur släktsystem, relations/familjemönster, livsroller och syskonskap återupprepas i arbetsgruppen och hur det påverkar gruppens uppdrag, effektivitet och resultat. Under föreläsningen får deltagarna kännedom om vilka situationer som startar såväl destruktiva, som framgångsrika mönster i gruppen och exempel på lösningar hur gruppen tar kontroll över detta fenomen.

Sedan flera år tillbaka samarbetar Elsa med professionella ridterapeuter för att utforska ledarskap med ett lärande utöver det vanliga genom hästbaserad utbildning. Insatsen syftar till att konkret träna färdigheter som tydlighet, relationsbyggande, kommunikation, trygghet, tillit, beroende, självständighet etc. Kunskaperna lyfts in i vardagsarbetet och ger ledarförmågan extra kraft och ny dimension. I föreläsningen visas exempel på hur insikter som skapas i relationen med hästen kan komma till användning inom andra yrkesrelaterade sammanhang.

Specialitet

Hästbaserad ledarutveckling

Adress
Kvitsle 351
837 91Mattmar
E-post
Mobil tel
0703437585
Firma
Coachpool coex
Gestaltutövare
Handledare
Ledarskapscoach
Organisationskonsult
Region
Norra Sverige