Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Msc Gestaltpsykoterapi, Aukt. Gestaltterapeut, Somatic experiencing practitioner. Chefscoach.
Åsa Berg

Arbetar som auktoriserad Gestaltterapeut med gestalt- och traumaterapi samt parterapi i egen verksamhet.

Jag hjälper dig med att utforska dina problem och öka din medvetenhet/insikt om dig själv. I terapin får du möjlighet att reflektera och utforska eventuella personliga problem och trauman i din livssituation, arbetssituation, stressrelaterad ohälsa, dilemman, relationsproblem samt få hjälp att tydliggöra dina val. 

Min masteruppsats handlar om vad som är framgångsrikt i parterapi.

Specialitet

Individ, par, chefscoachning. Relationsproblem, bearbetning av trauman och stressrelaterad ohälsa.

Adress
Hornsbruksgatan 9, nb
117 34 Stockholm
E-post
Mobil tel
070-220 97 29
Firma
Inze Psykoterapi & Konsulting
Gestaltutövare
Ledarskapscoach
Organisationskonsult
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Östra Sverige