Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Auktoriserad Gestaltterapeut
Certifierad Existentiell Coach
Skådespelare
Foto av Jan Halling

Jag lägger stor vikt vid den existentiella aspekten av gestaltterapin; vad är det att existera, vad är meningen med livet och hur väljer jag och tar ansvar för mitt liv? I en komplex värld där kraven och påfrestningarna ökar på den enskilda människans bekostnad kan det vara svårt att finna sig tillrätta och att leva meningsfullt och med tillfredsställelse. Därför vill jag i terapin skapa ett andrum för klienten och ge en möjlighet till att stanna upp och lägga märke till vad som rör sig i tankevärlden, i känslolivet och fysiskt i kroppen. Ur ett helhetsperspektiv, förtroendefullt och med djup respekt för klientens upplevelser och process, utforskar vi tillsammans dennes värld. En ökad kunskap, självkännedom och förståelse för vad hen saknar, har behov av och vill i livet, kan vara en början till ett mer helt, ansvarsfullt och tillfredsställande liv.

Efter att ha utbildat mig till skådespelare och i många år arbetat som frilans och samtidigt drivit en mindre cateringfirma i Stockholm utbildade jag mig till terapeut på "Gestaltinstitutet i Skandinavien", GIS. Vid sidan av min egen terapiverksamhet har jag arbetat på en mottagning för ungdomar och unga vuxna, lett samtalsgrupper för anhöriga till föräldrar med demenssjukdom. Sedan många år ingår jag i en projektgrupp och utbildningsverksamhet för läkare som syftar till att förbättra deras förmåga att kommunicera med allvarligt sjuka patienter. Jag har vidare utbildat mig i mBit-"mutiple brain integration techniques"och i SE - "somatic experience" samt gått en utbildning i existentiell  samtalsmetodik vid EXI "Institutet för existentiell praktik". Jag är certifierad existentiell coach och samtalsledare och medlem i "Sällskapet för Existentiell Psykoterapi", SEPT.

Specialitet

Inriktning: Personlig utveckling, Existentiella frågor/dilemman,Andlighet, Sorg, Stress, Kris och konflikthantering; individuellt, par o grupp. För dig som är ung vuxen, mitt i livet eller i tredje åldern

Adress
Blekingegatan 63, 4 tr, porttelefon, T-bana Skanstull, Södermalm
1116 62Stockholm
E-post
Mobil tel
+46 (0)70-8954921
Tel
070-8954921
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Östra Sverige