Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Gestaltterapeut SAG, Leg. Psykoterapeut i Finland
Ulf Petrén

Jag erbjuder par- och familjesamtal, individuell terapi och gruppterapi. Jag har jobbat som terapeut i många år och har även en bred yrkesmässig erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen, som gymnasielärare, som vårdare inom psykiatrin och i frågor kring sexuell identitet. 

I offer couples and family counceling, individual therapy and group therapy. I have been working as a therapist for many years and also have a broad professional experience from the construction and real estate industry, as a high school teacher, as a caregiver in psychiatry and in matters of sexual identity.

Specialitet

Parterapi, föräldrar och barn, sexualitet och identitet, homofobi, existentiella frågor, arbeten med dilemman och  trauman med hjälp av systemiska konstellationer. Arbetar även på nätet via Zoom med alla kategorier enligt ovan. 

Couples counceling, parents and children, sexuality and identity, homophobia, existential issues, working with dilemmas and trauma with systemic constellations. Also working online via Zoom with all categories of the above.

Adress
Savoy Professional Offices, 102-777 Blanshard Street
V8W 2G9 Victoria BC Canada
E-post
Mobil tel
+1 778 966 3900
+46 708 511 779
Firma
Relationship and EMDR Clinic
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Utomlands