Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Karl Lindqvist

Jag är bankchefen som gjort ett lappkast i livet. Från toppjobb inom finansbranschen, som jag sa upp mig från för att starta en stiftelse för stöd till utsatta barn och ungdomar, och sedan vidare till skolans värld och arbete med elever med behov av särskilt stöd.

Jag har även praktiserat inom psykiatrin på såväl psykos- som allmänpsykiatriska avdelningar. Det jag tar med mig därifrån är en ökad förståelse för hur vi människor kan bete oss i kaotiska faser i livet. Och att vad som anses normalt har blivit ganska snävt.

Jag driver också Sårbarhetsdepartementet där jag utforskar sårbarhet. För om det är något vi alla har gemensamt är det vår sårbarhet. Att vara människa är att vara sårbar, men många av oss har en kluven inställning till att visa oss sårbara. För mig har det blivit tydligt att sårbarheten är en vägvisare i livet. Den leder inte in oss på den enkla vägen men istället den väg som utvecklar oss.

Specialitet

Gestaltterapi, mansfrågor, sårbarhet, prestation, skam.

Adress
E-post
Mobil tel
070-3535417
Firma
Sårbarhetsdepartementet
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Östra Sverige