Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Examinarad Gestaltterapeut, organisationskonsult på gestaltisk grund
Charlotta Fritsch

Jag ger stöd i kommunikation och förändring till individer, ledningar, grupper och organisationer. Jag stöttar arbetet med att skapa tydlighet och medvetenhet kring de strategier, taktiker, valmöjligheter och konsekvenser som finns i den vanliga vardagen för att komma närmare målen och visionerna. Det skapar möjlighet till känsla av samhörighet och meningsfullhet vilket ger mer kreativa, lönsamma, starkare och mer hälsosamma arbetsgrupper. Vi människor har en inneboende drivkraft till utveckling, och önskan om samspel med vår omgivning, det är min grundsyn.Utveckling och framgång ser olika ut för alla individer och grupper, liksom målen. Det kan handla om berömmelse, ökad lönsamhet eller att förverkliga en idé. Gemensamt för alla är att framgång är en förändring. För att nå en förändring behöver en del av det gamla invanda ge plats för nytt. Nya tankebanor och nya beteenden. Förnyelse kräver kreativitet, vilja, mod och frihet att tänka nytt. Men ibland finns det hinder.
Jag stöttar processen att upptäcka nya förhållningssätt för framgång och utveckling.
Jag är intresserad av oss människor, hur vi är och förhåller oss till vår uppgift och varandra och vill bidra till att skapa förståelse för vardagen, tillvaron vi befinner oss i, de valen vi gör på egen hand och tillsammans och vilka konsekvenser det får. Jag drivs av en lust att alltid vara på väg, förändras, utvecklas, möta nya intryck och inspirera andra att följa med.
Tänker stort: Jag har inte större tankar än andra men jag vill se på det mesta från olika perspektiv. Att se sammanhang, hur fältet ser ut och påverkar situationen skapar förståelse för det mesta. Jag är frågvis. Kreativ och handlingskraftig: Jag är lösningsfokuserad, nyfiken och positiv.
Omtänksam: Det är viktigt för mig med rak kommunikation, ärlighet och goda relationer.

Specialitet

Psykisk ohälsa, stress, kommunikationsproblem, konflikter.

Adress
von Holtensväg 22
443 32Lerum
E-post
Mobil tel
0703-300 268
Firma
Fritsch & Company
Gestaltutövare
Ledarskapscoach
Organisationskonsult
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Västra Sverige