Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Lisa är socionom sedan 1984 och har i huvudsak arbetat med barn och familjer inom kommunen olika verksamheter. 2010 blev jag Gestaltterapeut . Jag har stor tro på varje människas egen kraft att förändra det som fungerar dåligt eller acceptera den jag är.
-Som par utforskar vi hur ni har det tillsammmans och vad det är som ställer till det för er i er samvaro. Hur ni möter varandra och hur era mönster och vanor ser ut. På vilket sätt ni gör för att förstå eller missförstå varandra.
-Som socionom har jag stor erfarenhet av samtal med ungdomar och unga vuxna. Denna erfarenhet har jag tagit med mig in i terapin.Tillsammans utforskar vi hur du har det och hur du kan ta hand om dig själv i ditt liv som självständig .Vi har fokus på det som du idag uppfattar som svårt, kaosartat eller ohanterligt.
Vi klarlägger hur du hanterar olika situationer och relationer. Utifrån den kunskapen om dig själv kan vi tillsammans prata om och utforska alternativ till dina strategier.

Specialitet

Enskilda
Par
Unga vuxna

Adress
E-post
Tel
0702129522
Firma
Lisa Mannheimer AB
Gestaltutövare
Terapeut
Region
Västra Sverige