Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Leg.Psykoterapeut, MSc Gestaltpsykoterapi, Aukt.Gestaltterapeut, Leg.psykoterapeut, Leg.Sjuksköterska
Birgitta Lindgren

Leg.Psykoterapeut. Mastersexamen i gestaltpsykoterapi, auktoriserad gestaltterapeut och leg.sjuksköterska med lång erfarenhet inom vården. Varit verksam som chefssjuksköterska inom missbruk/psykiatri.Även arbetat med barn/ungdomar. Leder grundkurser i personlig utveckling på gestaltterapeutidk grund och lärare inom Gestalt-Akademins gestaltpsykoterapiutbildning. Arbetar med enskild-,par-och gruppterapi och handledning. Medlem i EAGT.

Specialitet

Ind. par och grupp, handledning. Existentiella/andliga frågor, missbruk/medberoendeproblematik. Somatic Experiencing practitioner, chock, trauma, posttraumatisk påverkan.

Adress
Götgatan 59 A
116227Stockholm
E-post
Mobil tel
070-735 45 25
Firma
Birgitta Lindgren Firma
Gestaltutövare
Terapeut
Region
Östra Sverige