Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Dipl. Gestaltterapeut, socionom, Marte Meo-terapeut, Vägledare ICDP
Bild på Åsa Granqvist, Gestaltterapeut

Jag är utbildad socionom, dipl. gestaltterapeut, Marte Meo-terapeut och vägledare i ICDP (Vägledande samspel)

Mitt fokus under mina år som yrkesverksam har alltid varit relationer mellan människor och mellan barn och föräldrar i synnerhet. Jag arbetar med olika typer av uppdrag. Allt ifrån terapier individuellt, i par och i grupp till handledning för arbetsgrupper, familjehem/adoptionsfamiljer/andra familjer.
www.krumelurum.se

Specialitet

Gestaltterapi, anknytningsteori, handledning i arbetsgrupper inom socialt arbete, handledning och utbildning för familjehem/adoptionsfamiljer/andra familjer, samspel mellan barn och föräldrar, HBTQ-frågor

Adress
Tellusgatan 10
55462Jönköping
E-post
Mobil tel
0703-719955
Tel
0703-719955
Firma
Krumelurum
Gestaltutövare
Handledare
Terapeut
Region
Södra Sverige