Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Msc Gestaltpsykoterapi, auktoriserad gestaltterapeut, Imagoterapeut, Somatic Experiencing Practitioner, handledare (GA), existentiell samtalsledare och coach
Carina Friberg-Frank

Jag erbjuder individual-/parterapi, handledning och coachning på gestaltterapeutisk grund. Jag jobbar också med stress och trauman utifrån Somatic Experiencing (SE) som är en kroppsbaserad behandlingsmetod inriktad på att reglera det autonoma nervsystemet. Jag är även verksam som organisationskonsult med inriktning på individuell coachning, ledarskap, grupputveckling, psykosociala arbetsmiljöfrågor och frågor som rör värderingar och företagskulturer.
Bakgrund: Den första delen av mitt yrkesverksamma liv arbetade jag inom vuxenpsykiatrin. På senare år har jag även jobbat med ungdomar inom barn- och ungdomspsykiatrin, samt som kontaktperson inom socialförvaltningen. Jag har också flera års erfarenhet som chef/ledare inom det privata näringslivet och har, i anslutning till detta, arbetat med bl a ledar-/grupputveckling, förändringsarbete, individuella stöd-/coachingsamtal, rehabiliteringsfrågor, utbildning och rekrytering.

Specialitet

Ungdomar/unga vuxna, trauma- och stressbehandling , Ångestproblematik, relationsproblem, existentiella frågor, rehabilitering, psykosocialt behandlingsarbete, handledning, coachning, grupp-/ledarutveckling.

Adress
1) Hälsoporten, Frejgatan 32; 2) Existentiellt forum, Rödabergsgatan 3
113 26 och 113 33 Stockholm
E-post
Mobil tel
070-491 25 99
Firma
Friberg Frank AB
Gestaltutövare
Terapeut Auktoriserad SAG
Handledare
Ledarskapscoach
Region
Östra Sverige