Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Dipl.gestaltterapeut, coach, handledare, mindfulnessinstruktör och socionom
Dipl.gestaltterapeut, coach, handledare, mindfulnessinstruktör och socionom

Inriktning

”I mötet blir jag till”
Att få bli mött i sina tankar, känslor, reaktioner – som den jag är – är utgångspunkten i mitt arbete. Med intresse och nyfikenhet följer och stöttar jag individer i sitt utforskande att ta sig själva på allvar, att lita på sina känslor och tankar och att vara sanna mot sig själva. Det är en glädje och ynnest att få följa människors strävan att finna sig själva.
Jag är särskilt influerad av tre teorier och metoder. Det är Gestaltteorin, Compassionfokuserad Terapi (CFT) och Mindfulness. Gestaltteorin för sin betoning på att när jag helt och fullt accepterar mina känslor, tankar och kroppsliga förnimmelser är verklig förändring möjlig. Inom CFT läggs fokus på att vara medkännande med sig själv och andra och att stötta sig själv när man har det svårt, snarare än att vara självkritisk. Mindfulness-träning är ett stöd för att komma till nuet, märka vad som sker i mig, runt mig, här och nu.

Om mig
Jag har lång erfarenhet av att arbeta med personlig utveckling med enskilda klienter, i handledning och med medarbetare och ledare i företag och organisationer.
Jag är utbildad socionom med erfarenhet av socialt behandlingsarbete. Jag har sedan 30 år tillbaka egen praktik som gestaltterapeut, utbildad vid Gestaltakademin i Skandinavien. Övriga utbildningar inkluderar bland annat IFC-coach, mindfulnessinstruktör, handledarutbildning, traumautbildning och Compassionfokuserad Terapi.

Specialitet

Personlig utveckling, stresshantering, existensiella frågor, unga vuxna, coachning och handledning.

Adress
Linköping och Stockholm, Östermalm
E-post
Tel
0708 731 717
Firma
Horn&Fürst AB
Gestaltutövare
Handledare
Ledarskapscoach
Terapeut Auktoriserad SAG
Region
Östra Sverige