I utkanten av det påverkbara; traumaterapins utmaningar för psykoterapeuters självomsorg

20 20 people viewed this event.
50
Paid

Petra Juneholm, gestaltterapeut, leg psykoterapeut och handledare, pratar om självomsorg, dvs att ta hand om sig då man arbetar med svåra processer hos klienter.
Som terapeuter möter vi dagligen människor som kommer till oss med sitt lidande. Detta lidande gör också något med oss. Petra har varit med och undersökt vilka utmaningar vi kan uppleva att vi ställs inför då det handlar om vår egen självomsorg och vad dessa utmaningar består av.
Vill du ta del av exempel och själv få reflektera över dina utmaningar med oss är du välkommen att anmäla dig. Alla utövare i behandlande och människobemötande yrken är välkomna!
Här är Zoom-länken!

Additional Details

Arrangör - SAG Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter

To register for this event email your details to styrelsen@gestaltterapeuterna.se

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2023-04-04 @ 18:00 to
2023-04-04 @ 20:00
 

Registration End Date

2023-04-04
 

Location

Online event

Share With Friends