Hur kan vi använda IDG?

2 2 people viewed this event.
150
Paid

Hur kan vi  använda IDG-ramverket för att identifiera de förmågor vi behöver odla, för att adressera de utmaningar vi som organisationer har i en snabbföränderlig värld? Hur skulle det rent praktiskt kunna gå till i vår vardag och på vår arbetsplats?
Madelene Segertoft bjuder in till ett samtal om detta; hon är organisationskonsult med fokus på att facilitera grupp- och ledarutveckling samt involverad och engagerad i IDG.

Additional Details

Arrangör - FGO Föreningen Gestalt i Organisation

To register for this event email your details to admin@fgo.se

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

Share With Friends