Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Det är angeläget med tillhörighet och sammanhang i samhället

Ulf Grundel om vad han ser i samhället idag.

 

Jag brinner för att stödja människors potential att uttrycka sig

Lars Berg om sin roll som "megafon" mot omvärlden.

 

Jag brinner för autentiska möten!

Susanne Bertelsen berättar om hur hon kom i kontakt med Gestalt-metodiken och vad det har inneburit för hennes arbete som ledarskapscoach och utbildare.

 

Närvaro är hemligheten

En intervju med gestaltterapeuten Seán Gaffney PhD.

 

Ett magiskt möte

Ulf Petrén berättar om mötet med ett par, som hör varandra på ett nytt sätt.

 

Om bildskapande i gestaltterapi

Lars Berg berättar om sina utgångspunkter för bildskapande i terapi.