Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Tisdagsseminarier med Gestalt


Gestaltakademin arrangerade under många år väldigt uppskattade tisdagsseminarier, som dock somnade in för några år sedan. Nu gjuter vi nytt liv i den traditionen genom att fyra gestaltorganisationer samverkar med två kvällar vardera under hösten 2022 respektive våren 2023.

Varannan tisdag har du möjlighet att ta del av olika perspektiv på gestalt i praktik och teori. Vi är fyra organisationer som bjudit in gäster för att väcka frågor och undersöka olika synsätt. Många av seminarierna bjuder in till att lära genom att göra.

Seminarierna välkomnar alla som är nyfikna på vad gestalt är, oavsett om du har tidigare erfarenheter eller om det är nytt för dig. Inget av seminarierna kräver några förkunskaper.

Anmälan görs via e-mail till respektive arrangör. Skriv det datum du vill gå, ditt namn och om du är medlem i någon av de arrangerande organisationerna.
Avgiften är 150 kr per gång, 50 kr för digitala möten. Betalas via swish på plats. För medlem i FGO ingår anmälningsavgiften i medlemskapet. När vi ses fysiskt bjuder vi på fika!

Håll koll på våra hemsidor och sociala medier för uppdaterad information.
Har du frågor kontakta oss på tisdagsseminarium@gestaltisverige.se

Varmt välkommen önskar
NGS (Nätverket Gestalt i Sverige): gestaltisverige.se
SAG (Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter): gestaltterapeuterna.se
FGO (Föreningen Gestalt i Organisation): fgo.se
GA (Gestaltakademin): gestaltakademin.se


HÖSTEN 2022


6 september kl 18–20
Stockholm, Döbelnsgatan 38
Porttelefon: Ann Lagerström
TALA OM LIVET – ATT LEDA EXISTENTIELLA SAMTAL, där vi utforskar både vardagens dilemman och livets djupaste frågor. ANN LAGERSTRÖM, existentiell vägledare i en kväll om existentiell filosofi, människosyn, fenomenologi och existentiell samtalsmetodik.
Anmälan: info@gestaltakademin.se

20 september kl 18–20

Seminariet Rum för reflektion är tyvärr inställt!

Stockholm.
RUM FÖR REFLEKTION. Handledning är ett suveränt forum för lärande och utveckling, både professionellt och personligt. Den här kvällen utforskar vi handledningens möjligheter, provar på verktyg och delar erfarenheter med MARGARETA BERGGREN, LASSE ÖVLING och MONIKA TROZELL, alla gestaltterapeuter med lång erfarenhet av handledning.
Anmälan: info@fgo.se

11 oktober kl 18–20
Digitalt möte. Här är Zoom-länken!
KONFLIKTHANTERING I PRAKTIKEN. Med TOMAS och CECILIA ÄRLEMALM, gestaltterapeuter och handledare i organisation.
Under webbinariet skapar vi en större medvetenhet om de konflikter som finns runt omkring oss och hur du kan utvecklas med hjälp av konflikter. Vi ger dig en möjlighet att förstå och bättre använda dig själv i en konfliktsituation.
Anmälan: info@gestaltakademin.se

18 oktober kl 18–20
Digitalt möte. Här är Zoom-länken!
ATT UTFORSKA DET SVENSKA GESTALTFÄLTET – ETT AKTIONSFORSKNINGSPERSPEKTIV.
Gestaltterapeuterna SARI SCHEINBERG och THOMAS SONEFORS berättar om sitt forskningsprojekt där de i intervjuer med gestaltutövare har undersökt frågor som "Vilka är vi? Hur arbetar vi? Vad brinner vi för? Hur kan vår relation och support till varandra och samhället omkring oss utvecklas?"
Sari och Thomas berättar om vad de har lärt sig och öppnar för reflektioner hos deltagarna.
Anmälan: tisdagsseminarium@gestaltisverige.se

1 november kl 18–20
Stockholm, plats meddelas senare.
VERKTYG FÖR ATT DÄMPA DIN OCH ANDRAS ORO OCH INRE STRESS.
JOHAN NORDENFELT delar med sig av sina erfarenheter kring metacognition (tankar om tankar) och forskning om hjärnan. Är det alltid bra att gå in i känslan/tanken, eller kan det vara bättre att låta dem vara? Hur hänger detta ihop med gestaltmetodiken?
Johan Nordenfelt är gestaltterapeut och organisationskonsult, han har tillsammans med kollegor från olika inriktningar skapat Mcog-metoden.
Anmälan: info@fgo.se

15 november kl 18–20
Göteborg, plats meddelas senare.
VAD ÄR GESTALTTERAPI?
Både för dig som aldrig hört talas om gestaltterapi och för dig som redan gått i denna terapiform eller som själv är praktiker. Teori och experiment med gestaltterapeuterna CECILIA LIVMAR-LUNDQVIST och CECILIA FALK.
Anmälan: styrelsen@gestaltterapeuterna.se

29 november kl 18–20
Digitalt möte. Här är Zoom-länken!
AWARENESS-BASERAD NULÄGESANALYS AV EN ORGANISATIONSFÖRÄNDRING (ANO) med utgångspunkt från gestaltteorin. ULF GRUNDEL, organisationskonsult och forskare, introducerar metoden med stöd av en modell som beskriver ett aktionsbaserat arbetssätt (action research, action learning, learning by doing), genom interaktion och dialog.
Anmälan: tisdagsseminarium@gestaltisverige.se

Tisdagsseminarierna fortsätter varannan tisdag 2023
med start den 10 januari.
Nytt program kommer för vårens seminarier!
Med reservation för ändringar!