Fjälltopp. Foto: Nina Lindgren på Unsplash.


 

Projektet Gestalt i Sverige (som sedan våren 2018 har ändrats till Nätverket Gestalt i Sverige) har nu pågått intensivt sedan hösten 2015 och vi har steg för steg närmat oss ett förverkligande av vår framväxande vision.
Med crowdfundingen under hösten 2016 uppnådde vi vårt budgetmål och under 2017 har projektgruppen, bestående av David Fritsch och Lars Berg, arbetat fram ett underlag för en webbutvecklare av sajten. Som utvecklare engagerades Mikke Schirén, som är systemarkitekt på en stor webbyrå i Stockholm. Mikke har arbetat med utvecklingen under 2018 och vi börjar nu lansera sajten stort inom den närmaste månaden. Systemet är byggt i ett CMS kallat Drupal.

Parallellt med planerandet av all funktionalitet för webbplattformen, har en organisation formats för att förvalta våra intentioner och visionen med Nätverket Gestalt i SverigePer Andersson och Lars Berg har samlat ett gäng erfarna och mediakompetenta gestaltare i ett redaktionsråd och likaledes kompetenta redaktörer för väsentliga intresseområden på sajten är under etablering.

Redaktionsgruppen har sedan hösten 2017 arbetat för att förse sajten med ett levande innehåll och vi välkomnar dessutom alla idéer och bidrag från dig som enskild gestaltutövare. Hör av dig till Lars Berg <lars.berg@gestaltisverige.se>.

Känner du dig osäker på vilken utformning eller omfattning dina bidrag kan ha kan du få stöd genom att kontakta redaktionsrådet via Lars Berg <lars.berg@gestaltisverige.se> eller Per Andersson <per@mediamentorerna.se>.

Under 2017 har en styrelse utkristalliserats ur den ursprungliga "styrgruppen", som från april 2018 är styrelse i det nybildade aktiebolaget Nätverket Gestalt i Sverige AB. I styrelsen ingår Per AnderssonMarie Söderberg, Ann-Charlotte IngemarsdotterUlf Petrén och Lars Berg och den sistnämnde är nu VD för bolaget.

Vi hoppas att den här rapporten väcker nyfikenhet och entusiasm över alla möjligheter Nätverket Gestalt i Sverige ger oss och att du vill bidra med idéer och material till den framväxande plattformen!
Vi hoppas också att du som är gestaltutövare vill vara med som medlem i Nätverket Gestalt i Sverige och på det viset bidra till vår synlighet och till gestaltutövningens bredd och mångfald.
Angående medlemsskap, klicka här!
________

För dig som inte varit med under processens gång kommer här en rekapitulation:

Ett syfte med webbsidan, initierad av SAG, FGO och GA, är att vi vill visa hur Gestaltutövare runtom i Sverige har en gemensam vision och att vi alla verkar för ett mänskligare samhälle, ja, en mänskligare värld.

Med den designidé som en studerandegrupp från utbildningsbolaget Hyper Island arbetade fram förra året får vi en modern och snygg webbplattform där vi alla har möjlighet att presentera oss. Och att vi där också kan presentera GESTALT på ett sätt som skapar nyfikenhet hos besökarna.

Vi vill åstadkomma detta genom att:
* Bjuda på oss själva och det vi gör för en mänskligare värld.
* Presentera oss som terapeuter, konsulter, ledare, utbildare och människor på ett sätt som inbjuder till nyfikenhet och kontakt.
* Bjuda på digitala upplevelser av gestalt, för att skapa förståelse och nyfikenhet.
* Öppna upp för nya initiativ, nya samarbeten, ny dialog med människor och grupper som vill samma sak.
* Påverka samhällsdebatten genom våra exempel, vårt förhållningssätt och våra metoder, genomförda i viktiga sammanhang som gör skillnad.

Varma hälsningar,
Lars Berg
Redaktör och VD
Nätverket Gestalt i Sverige AB