Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Pedagog och organisationskonsult med gestaltteoretisk grund
Porträtt av Susanne Bertelsen

Susanne Bertelsen är coach, pedagog och organisationskonsult i gestaltteori. Susanne har lång erfarenhet som chef och utvecklare på olika nivåer och arbetar med olika utvecklingsprocesser och stöd till offentlig sektor och näringsliv.
I det egna företaget Pilou föreläser Susanne, utbildar, handleder och coachar chefer och medarbetare inom pedagogik, ledarskap och personlig utveckling. Hon verkar som stöd i utvecklings- och förändringsprocesser, genomför kulturanalyser och arbetar med kulturförändringar. Susanne undervisar också på Gestaltakademins 3-åriga organisationsprogram.
Susannes vägledande värderingar är; Medveten närvaro, dialog, personligt entreprenörskap och att göra något betydelsefullt – att göra skillnad.

Specialitet

Pedagogik, ledarutveckling, team-, grupp och personlig utveckling, kulturförändring, förändringsledning.

Adress
Mandelgatan 6B
432 37Varberg
E-post
Tel
0709-44 44 18
Firma
Pilou AB
Gestaltutövare
Handledare
Ledarskapscoach
Organisationskonsult
Region
Västra Sverige