Gryning-fåglar-hav. Foto: Frank Mckenna på Unsplash


 

Diplomerad gestaltterapeut, konstnär
Lars Berg

Jag har varit verksam som gestaltterapeut sedan 1985 och ser mig idag som något av en utforskare i relation till dem som kommer till mig i terapi. Var och en bär på sin högst personliga verklighet, ibland tyngd av sina livserfarenheter men också uppburen av möten med bekräftande och stödjande personer och sammanhang. Jag ser det som min främsta uppgift att lyssna, känna in och försöka förstå vad människan framför mig kämpar med för att få sin tillvaro att hänga ihop.
Mitt gensvar kan i bästa fall ge klienten en spegling och ett nytt perspektiv på sin situation, som ger nya möjligheter till önskad förändring och/eller avspänning.
En hörnsten i mitt arbete är att stödja utvecklingen av förmågan att acceptera ”det som är” och för de känslor och tankar som uppstår inför det som sker.
Jag arbetar idag i huvudsak med individualterapi och handledning och har c:a 4 års erfarenhet som personalgruppshandledare på behandlingshem och i kommunal utbildningsverksamhet.
Genomgående i mitt förhållningssätt finns en öppenhet för symboliska aspekter av det som tas upp, då jag fäster uppmärksamhet på inre bilder och metaforer som redskap för förståelse av bakgrunden till det som sker på ytan.

Hedersmedlem i SAG, Sveriges Auktoriserade Gestaltterapeuter och associerad medlem i EAGT, European Association for Gestalt Therapy.
Redaktör för webbplattformen Nätverket Gestalt i Sverige.

Specialitet

Kreativitet, existentiella frågor/andlighet. Coaching kring kreativa processer.

Adress
Blekingegatan 63 C
116 62Stockholm
E-post
Mobil tel
0705-18 07 90
Firma
Lars Berg Egenart
Gestaltutövare
Terapeut
Handledare
Region
Östra Sverige